บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ปี 2563

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 New-DEV-ML3 บริษัท ดีทรัซ จำกัด
2 Re-DEV-ML3 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
3 New-SVC-ML3 บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
4 New-DEV-ML3 บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด
5 Re-DEV-ML3 บริษัท ฟีดแบค180 จำกัด
6 New-SVC-ML3 บริษัท วีพี แอดวานซ์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
7 Re-DEV-ML3 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด
8 New-DEV-ML3 บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
9 New-DEV-ML3 บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (สำนักงานใหญ่)

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

Capability Maturity Model Integration (CMMI®) โดยสถาบัน CMMI ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก CMMI® เป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ให้มีการบริหารจัดการโครงการที่ดี มีวิธีการวัดผลหรือการประเมินกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ การสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับปรุงกระบวนการด้านซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการ (Software Products and Services) ด้วยมาตรฐานนี้ จึงนับเป็นกลไกสำคัญที่ไม่เพียงจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในเวทีซอฟต์แวร์ระดับโลก อีกด้วย
        โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน CMMI® เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการบริการให้มีคุณภาพ โดยโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน CMMI® แล้วอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

การสนับสนุนของโครงการฯ

โมเดล

ประเภท

เงินสนับสนุน

ระยะเวลาดำเนินงาน


คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสนับสนุน


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การพิจารณา

ปฏิทินกิจกรรม

(ระยะเวลาโครงการ​ 1 มิถุนายน 2563 – 30 พฤษภาคม 2565 )

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการฯ


เอกสารประกอบการสมัคร


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ปี 2562

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ไอที โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
2 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด
3 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
4 RE-DEV-ML2-V1.3 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
5 RE-DEV-ML3-V1.3 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด
6 RE-DEV-ML3-V1.3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
7 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ซี.เอส.ไอ.(ประเทศไทย) จำกัด
8 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
9 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
10 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
11 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด
12 RE-SVC-ML3-V2.0 บริษัท เวลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
13 RE-SVC-ML3-V2.0 บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ความสำเร็จที่ผ่านมา

1 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด
2 บริษัท สุวิเทค จำกัด
3 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
4 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด
5 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
6 บริษัท วีพี แอดวานซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
7 บริษัท วีพี แอดวานซ์ จำกัด
8 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด
9 บริษัท ฟีดแบค 180 จำกัด
10 บริษัท อีเว้นท์พาส (ประเทศไทย) จำกัด
11 บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
12 บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
13 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
14 บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
15 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
16 บริษัท บอสอัพ โซลูชั่น จำกัด

ข่าว / กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมอัลบัมภาพ
สื่อออนไลน์

แฟ้มข่าว​


X

ประกาศผลคัดเลือก
โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI® ปี 2562

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ไอที โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
2 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด
3 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
4 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
5 RE-DEV-ML2-V1.3 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
6 RE-DEV-ML3-V1.3 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด
7 RE-DEV-ML3-V1.3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
8 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ซี.เอส.ไอ.(ประเทศไทย) จำกัด
9 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
10 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
11 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
12 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด
13 RE-SVC-ML3-V2.0 บริษัท เวลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด