โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

ติดต่อเรา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

งานปรึกษาด้านไอที


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย


โทร : 02-583-9992 ต่อ 1431 - 1433


อีเมล์ : cmmi@swpark.or.thส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


99/31 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ชั้น 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120