โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด

รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด
 
: Global Process Innovations (GPI) Asia Co., Ltd.
ที่ตั้งบริษัท
: เลขที่ 8 อาคารรักดี ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 1 ซอยสุขสันต์ ถนนกรุงเทพ-นนท์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ข้อมูลบริษัท
: บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการพัฒนาและให้บริการทางด้านซอฟท์แวร์ และเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการปรับปรุงกระบวนการ การฝึกอบรม และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการในการพัฒนาและให้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ตามหลักของ CMMI Framework
บริษัทฯ มีลูกค้าที่ผ่านการประเมิน CMMI กว่า 20 องค์กร ทั้งระดับ Maturity Level 2, 3, 4 และ 5 และใน CMMI models ที่หลากหลาย ได้แก่ CMMI for Development และ CMMI for Service จึงทำให้บริษัทฯ มีประสบการณ์ที่ยาวนาน เชื่อถือได้ หลากหลาย และครอบคลุม ลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งขนาดเล็ก (<10 คน) กลาง (10-100 คน) และใหญ่ (>100 คน) รวมถึงหลากหลายธุรกิจ ทั้งรัฐวิสาหกิจ ซอฟท์แวร์ โรงพยาบาล โรงแรม อาหาร การเงิน และอื่นๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.gpiasia.net)
จุดมุ่งหมายหลักของการทำงานของ GPI Asia ไม่ใช่แค่เพื่อให้ลูกค้าประเมินผ่าน CMMI ตาม Level ที่ลูกค้าต้องการ แต่ยังเน้นให้ลูกค้าสามารถ maintain process ให้ได้ในระยะยาว (sustainability) ภายหลังจากการประเมินผ่านไปแล้ว
บริการ
: GPI ASIA มีบริการครบวงจรที่ตอบโจทย์ด้านการปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐาน CMMI ในทุก constellations (Development, Service and Acquisition) และทุก Level (2, 3, 4 และ 5) ได้แก่
1. Consultancy
2. Appraisal
3. Training
นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการด้านอื่นๆ ได้แก่
- Agile Consult
- Software Testing Consult
- Process Improvement Consult

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: อังคณา อัมพรสิทธิกูล
ตำแหน่ง
: Senior Consultant
โทรศัพท์มือถือ
: 086-688-1976
โทรศัพท์
: 02-587-0243
อีเมล์
: angkana.a@gpiasia.net
แฟกส์
: 02-587-0235