รายละเอียดบริษัทที่ปรึกษา

ชื่อบริษัท
: บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
 
: ISEM Company Limited
ที่ตั้งบริษัท
: 98/75 M.5, Bangkhuwiang ,Bangkruary ,Nonthaburi 11130 Thailand
เวบไซต์
:
ข้อมูลบริษัท
: ISEM Co.,Ltd จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2000 โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินงาน ในการฝึกอบรม “Introduction to CMMI® training” , ที่ปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ “CMMI Maturity level 2-3-4-5 (staged & continuous representation)” และประเมิน “SCAMPISM Appraisal” ตามมาตรฐาน CMMI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลและทั่วโลกยอมรับ
บริการ
: Training (Project Management ,Quality Management ,Process Performance Management , Engineering Process Improvement)
Process Improvement Consulting (DEV , SVC , AQC )
SCAMPI Appraisals CL/ML 2-5 for CMMI model v1.3 –DEV , SVC , AQC
Publishing to public (Off-shore)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
: 0 คน
     - ที่ปรึกษา
: 0 คน
     - ผู้ประเมิน
: 0 คน

รายละเอียดผู้ติดต่อ

ชื่อ-สกุล
: อัญชณา เลิศวัฒนาสมบัติ
ตำแหน่ง
: Executive Secretary of CEO, Founder
โทรศัพท์มือถือ
: 0863415417
โทรศัพท์
:
อีเมล์
: anchana@isem.co.th
แฟกส์
:


Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...