โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI®
Capability Maturity Model Integration Promotion Project

รายชื่อบริษัทที่ปรึกษา
ชื่อบริษัท
บริษัท พีเคที คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท โกลบอล โพรเซส อินโนเวชั่น (จีพีไอ) เอเชีย จำกัด
บริษัท ไอเซ็ม จำกัด
บริษัท พราวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บจก.วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์