Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
20 students
Training Date : 16 June 2020 – 18 June 2020 
ระยะเวลาอบรม 3 วัน หรือ 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย
Classroom & Workshop : 
อบรมวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

Download => ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรอบรม

การเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้จัดเตรียม อาหารว่าง (เช้าและบ่าย), อาหารกลางวัน

และเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการอบรม (1 เครื่อง/ท่าน) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

ประกาศ!!!

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยขอแจ้งเลื่อนการเปิดอบรมในวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 ค่ะ

Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Dendej Sawarnkatat
Objectives :

 

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ทางด้าน Data Science  และประโยชน์ของ Data Science ในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร  ทั้งทางด้านกลยุทธ์องค์กรและการบริหารงานโดยอิงกับ Data เพื่อให้มีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการนำ Data ไปใช้ในด้านการพยากรณ์ และเข้าใจถึงปัญหาและโอกาส ที่ Data จะชี้ช่องทางให้
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อธิบายถึง  Data Science ในแต่ละด้าน นอกจากนั้นจะพูดถึง ในแต่ละด้าน ของ Data Science โดยเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะทำงานในสายงานด้าน Data Science โดยผู้เรียนจะได้ประโยชน์และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ Data Science  รวมถึงการสร้างทีม  Data Science หรือผู้ที่มีงานที่เหมาะสมกับการนำเอา Data Science  ไปใช้ และการประยุกต์กิจกรรมวงจรชีวิตของ Data Science เอาไปสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร ในด้านการตัดสินใจ และกระบวนการต่างๆ ขององค์กร

Who Should Attend : Data Scientist, BI Manager, Programmer หรือ ผู้ที่สนใจในสายงานด้าน  Data Science  หรือผู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพของ
ตนเองไปเป็น Data Scientistผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ (Prerequisite)

– ควรมีความรู้หรือผ่านการเข้าอบรม หลักสูตร Data Science for Business มาก่อน

– จำเป็นต้องผ่านการอบรม ” หลักสูตร Introduction to R Programming for Data Science ”  มาก่อน

Benefits : ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. เข้าใจในหลักการและเทคนิคของงาน  Data Science
2. นำเอาหลักการของ Data Science  ไปใช้ในการจัดองค์กร, จัดระบบฐานข้อมูลขององค์กร
3. สามารถทำงาน Data Science  ในองค์กรที่สนใจเกี่ยวกับการนำ  Data ไปใช้ประโยชน์
4. สามารถนำไปสื่อสารต่อองค์กรให้เข้าใจถึงความสำคัญของศาสตร์ด้าน Data

Course Outline : Day 1 :

1. Introduction

• Introduction to Data Science
• What is Data Science?
• Discussion

 2. Data Science Life Cycles

• A Strategy to Approach Any Data Analytics Problems
• Identify problems
• Identify Data Sources
• Identify Additional Data Sources
• Statistic Analysis
• Development and Implementation
• Communicating Result
• Maintenance
• Discussion

 

Day 2 :

3. Component Parts of Data Science and Engineering a Data Science Solution

• Overview of Data Engineering and Big Data Technologies
• The Data Scientist’s Toolbox – Languages, Platforms, Tools and Industry Solutions
• Discussion

4. Basic Data Science Methods and Machine Learning Fundamentals

• Regression
• Decision Tree
• K-Nearest Neighbor
• Naive Bayesian Classifier
• Association Rules
• Other advanced topics
• Discussion

5. Review R Programming

• R for Data Input and Output
• Data Frame
• Basic Operation/Function
• Discussion

 

Day 3 :

6. Getting and Cleaning Tidy using R

• Concept of Tidy Data
• Data preparation for Data Science
• Import and Export Data in Excel, CSV, XML, JSON
• Import and Export Data from Hadoop
• Discussion

7. Exploratory Data Analysis

• Statistic Summary
• Visualization using standard graphic and ggplot2
• Clustering data
• Discussion

8. Practical Machine Learning

• Predictive Analytics
• Classification Problems
• Association Rules Problems
• Big Data Problems
• Discussion

9. Wrap-up

Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.

– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Juntima Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
12,000 ฿

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 20
  • Assessments Yes