Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
30 students
Training Date : 16 July 2020………………………………

กำหนดวันอบรม : วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง อบรมเวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
Download => ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร

การเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้จัดเตรียม อาหารว่าง (เช้าและบ่าย), อาหารกลางวัน
สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

 

ประกาศ!!!
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
ขอแจ้งเลื่อนการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว

จากเดิม วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ขอเลื่อนการเปิดอบรมเป็น วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 แทนค่ะ

…ขออภัยทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ…

Time : 6 Hour(s)
Days : 1 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 5,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Sayris Pibul
Objectives :         เนื่องจากการจัดสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในปัจจุบันยังขาดความเข้าใจถึงความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นของ Data Center จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสร้าง Data Center เกินความจำเป็น หรือ ไม่คุ้มค่า ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสุดท้ายอาจจะต้องปรับปรุง Data Center ใหม่ เนื่องจากไม่สามารถรองรับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบัน ที่จะนำเอามาตรฐานต่างๆ เข้ามาใช้ในในการออกแบบสร้าง Data Center นอกจากการออกแบบ Data Center ที่ดีให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพแล้วนั้น การบริหารจัดการ Data Center เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ Data Center จะต้องปรับฐานความรู้ ให้สามรถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการ Data Center ที่ดีอีกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่วิธีการแก้ปัญหา (Corrective Maintenance) แต่เราต้องรู้การป้องกัน (Preventive Maintenance) ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นด้วย

Objectives :
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสร้าง Data Center โดยผู้สอนจะแนะนำวิธีการที่จะออกแบบสร้าง Data Center โดยนำเอามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น TIA 942  BICSI  Uptime Institute และ มาตรฐาน Data Center ประเทศไทย  เข้ามาใช้ในการพิจารณาและวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของการสร้าง Data Center วิธีการดูแลบริหารจัดการ Data Center พร้อมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการออกแบบ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น แนะนำแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งผู้เรียนจะได้ศึกษาพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นของ Data Center ที่เป็นส่วนสำคัญ ในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการสร้าง Data Center ในด้านการใช้งานและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการ Data Center เบื้องต้น พร้อมตัวอย่างต่างๆ

Who Should Attend : CIO, IT Director, Head of Data Center, System Admin, Network Admin,
นักไอทีทุกท่านที่มีความสนใจในด้าน Data Center หรือ บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่อง Data Center
Benefits : – เข้าใจความต้องการพื้นฐานในการสร้าง Data Center
– เข้าใจมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการสร้าง Data Center
– มีแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้องเพื่อนำไปสร้าง Data Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานได้จริง
– มีแนวทางในการบริหารจัดการ Data Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Course Outline : • Enterprise Architecture & Digital Transformation

– Enterprise Architecture Maturity Model
– Business and IT Alignment
– Digital Transformation Reference Model

• Data Center Standard

– มาตรฐาน TIA 942
– มาตรฐาน BICSI
– มาตรฐาน Uptime Institute
– มาตรฐาน Data Center ประเทศไทย

• Data Center Components and Design

– Basic requirements for Data Center
– Data Center Design Criteria
– Step to design Data Center

• Build Data Center

– Site location
– Physical space
– Raised floor
– Rack
– Electrical system
– Cooling system
– Security system
– Fire alarm and Fire suppression system
– Example: Building Data Center

• รายละเอียด มาตรฐาน Data Center ประเทศไทย – วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย (วสท.)

• ตัวอย่าง การสร้าง Data Center

• ตัวอย่าง การคำนวณค่าต่างๆ สำหรับ Data Center

• ตัวอย่างปัญหาและอุปสรรคของ Data Center และแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาของ Data Center

Payment Condition : Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

 

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Juntima Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email: juntima@swpark.or.th

 

Curriculum is empty

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
5,000 ฿

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 30
  • Assessments Yes