คุณศุทธวรรธน์ ตรีวิทยาภูมิ

Position :
Organization :
Qualifications :

มีประสบการณ์กว่า 15 ปีในการนำ และ บริหารทีมงานใน Thomson Reuters  ตั้งแต่กลุ่มขนาดเล็ก ๆ จนเติบโตเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า200 คน
ที่พัฒนา และ สนับสนุนทางเทคนิค สำหรับ Financial Software ที่มีผู้ใช้ในหลายประเทศทั่วโลก ก่อนที่จะออกมาทำธุรกิจ IT ของตนเอง

Education :
Experiences :
Publications :