คุณสุภิดา ลีลามณีพงศ์

Position :
Organization :
Qualifications :

ประสบการณ์กว่า 15 ปี ในธุรกิจด้านบริการ Financial Software รวมถึงด้านการบริหารจัดการโครงการ
พัฒนา Software for Financial Market  บริหารและนำทีมผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการพัฒนา
Software เพื่อให้ได้ตามความต้องการของผู้ลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก

Education :

MSc. Computers in Industry (1994-1996)
Middlesex University, London, UK


BSc. Mathematics and Statistics (1991-1994)
Queen Mary and Westfield College, University of London, London, UK

CERTIFICATIONS AND COURSES
Professional Certification
Project Management Institute PMP Certificate (2006-2009)
Selected courses
 The Management Challenge for First Level Managers
 Managing Cross-Cultural Work Interfaces
 IT Risk Management, The George Washington University, School of Business and Public Management
 Project Leadership, Management and Communications, The George Washington University, School of Business and Public Management
 Leading and Coaching Project Teams

Experiences :

Deutsche Bank, Regulatory Reporting Team Supporting Officer (1 year contract; Sep 2014 – Aug 2015)
Thomson Reuters Software Thailand,
   Senior Product Manager (Enterprise Platform), Sep 2010 – Feb 2013
   Senior Project Manager (Time Series for Common Platform), May 2008 – Sep 2010
   Senior Project Manager (Enterprise Information System), Jun 2004 – Apr 2008
   Product Delivery Manager, Jan 2002 – May 2004
Reuters Thailand Limited
   Product Marketing Executive, Feb 2000 – Dec 2001
   Customer Relation Executive, Mar 1997 – Jan 2000

Publications :