พบกับซอฟต์แวร์ Infotrack ระบบกล้องวงจรปืดดูบนมือถือได้

Print

รับ ชมรายการ Software Park Channel ทางเว็บไซต์ knowhow.swpark.or.th/live วันนี้พบกับซอฟต์แวร์ Infotrack ระบบกล้องวงจรปืดดูบนมือถือได้ ซึ่งตัวซอฟต์แวร์นี้ได้รับรางวัลจาก TICTA Awards