คำถามที่พบบ่อย

เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหน้าเว็บไซต์ (Homepage) และระบบลงทะเบียนอบรมใหม่ (Training Registration System) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565
โดย ข้อมูลผู้ใช้งาน (Username และ Password) ของระบบเดิม ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบใหม่ได้
ท่านสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ที่ >> สมัครสมาชิก หรือ URL:: https://swpark.or.th/register
ข้อมูลที่ท่านเคยลงทะเบียนหลักสูตรอบรมไว้ (ก่อนวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565) จะยังอยู่ในระบบ ซึ่งจะมีผู้ดูแลหลักสูตรติดต่อท่านกลับ
หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ท่านสามารถติดต่อโดยตรงไปยังผู้ดูแลหลักสูตรนั้นๆ หรือ โทร 02-583-9992
หากท่านเคยลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่แล้ว กรุณาคลิก >> ลืมรหัสผ่าน หรือ URL:: https://swpark.or.th/forgot-password
แล้วกรอกข้อมูล Email ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นระบบจะส่ง Link ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยัง Email ที่ท่านลงทะเบียนไว้