Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
8 students
Training Date : 9 June 2021                                                                                    

Course Plan >> 22 September 2021

ระยะเวลาอบรม 1 วัน หรือ 8 ชั่วโมง
Classroom & Workshop : อบรมวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-18.00 น.
สถานที่อบรม : ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
Download => ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรอบรม

การเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้จัดเตรียม อาหารว่าง 3 มื้อ (เช้า-บ่าย-เย็น),
อาหารกลางวัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการอบรม (1 เครื่อง/ท่าน) สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

*** สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ***

( Course Plan -> 22 September 2021 )    

Time : 8 Hour(s)
Days : 1 Day(s)
Duration : 09:00 – 18:00
Fee : 7,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Veerasak Krisanapraphan
Objectives :  

      หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้าน Data Science  และประโยชน์ของ Data Science ในการนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร  ทั้งทางด้านกลยุทธ์องค์กร และการบริหารงานโดยอิงกับ  Data  เพื่อให้มีความเข้าใจถึงประโยชน์
ของการนำ  Data  ไปใช้ในด้านการพยากรณ์  และเข้าใจถึงปัญหาและโอกาสที่ Data  จะชี้ช่องทางให้
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จะปูพื้นและอธิบายถึง Data Science  ในแต่ละด้าน นอกจากนั้นจะพูดถึงในแต่ละด้าน
ของ  Data Science โดยจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์, การนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนวงจรชีวิตของ Data Science โดยผู้เรียน
จะได้ประโยชน์และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้
     วัตถุประสงค์
  เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ Data Science  รวมถึงงานที่เหมาะสมกับการนำเอา Data Science ไปใช้ 
และการประยุกต์กิจกรรมวงจรชีวิตของ Data Science  เข้าไปสร้างประโยชน์ให์กับองค์กร ในด้านการตัดสินใจ, 
กระบวนการต่างๆ ขององค์กร
Who Should Attend : CEO, CIO, CTO, BI Manager, Manager หรือ นักไอทีทุกท่านที่มีความสนใจในด้าน Data Science หรือ
ผู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพของตนเองไปเป็น Data Scientist
Benefits :
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าใจในหลักการและสามารถนำไปประยุกต์ด้านการจัดการ  Data Science
2. นำเอาหลักการของ Data Science  ไปใช้ในการจัดองค์กร, จัดระบบฐานข้อมูลขององค์กร
3. เข้าใจถึงบทบาทของผู้ที่จะก้าวเข้ามาเป็น  Data Scientist
4. สามารถนำไปสื่อสารต่อองค์กรให้เข้าใจถึงความสำคัญของศาสตร์ด้าน Data Science
Course Outline :
1. Introduction
– Introduction to Data Science
– What is Data Science?
– History of Data Science
– What Makes Data Science Different?
– Data Science as Strategy and a Management Discipline
– Reasoning, Decision Making and Relevance to Data Science
– Discussion
2. Data Scientist
– How to setup Data Science team
– Role of the Data Scientist
– What Does It Take To Create A Data Science Capability?
– Discusiion
3. Data Science Life Cycles
– A Strategy to Approach Any Data Analytics Problems
– Identify problems
– Identify Data Sources
– Identify Additional Data Sources
– Statistic Analysis
– Development and Implementation
– Communicating Result
– Maintenance
– Discussion
4. Component Parts of Data Science and Engineering a Data Science Solution
– Overview of Data Engineering and Big Data Technologies
– The Data Scientist’s Toolbox
– Languages, Platforms, Tools and Industry Solutions
– Basic Data Science Methods and Machine Learning Fundamentals
– Discussion
5. Examples of Data Science in Industry Vertical
– Data Science in Financial
– Data Science in Tel-co
– Data Science in Retail
– Data Science in Healthcare
6. Data Science in practice with tools (Rapid Miner)
– Real case practice for Predictive Analysis
– Real case practices for Classification Analysis
– Real case practices with Big Data
– Discussion
7. Group Workshop
8. Wrap-up
Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
              Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
              Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Juntima  Klumchaun

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1424

Fax: +66-2583-2884

Email:  juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
7,000 ฿

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 8
  • Assessments Yes