Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
0 student
Training Date : 24-26 November 2021                                                                    

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Dr.Werasak Suengtaworn
Objectives : วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้เรียนที่พร้อมจะฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม(coding skill)เพื่อใช้ประโยชน์ คือจะใช้ภาษา Python เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ทำการบ้าน โครงงาน และใช้ในปัญหาประจำวัน เช่น การคำนวณ แก้สมการ จัดการทางพีชคณิต สร้างกราฟแสดงข้อมูลสถิติ ปัญหาตรรกะ การจัดการทางสัญญลักษณ์ จัดการไฟล์แบบต่างๆ จัดการความปลอดภัย สร้างฐานข้อมูลอย่างง่ายสร้างเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นะอย่างง่าย

Who Should Attend : กลุ่มเป้าหมาย

– นักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์/นักวิจัย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การใช้ภาษา Python เพื่อใช้ในการเรียนรู้และทำงาน
– ครู อาจารย์ ที่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรหรือวิธีการสอนเพื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประการณ์ในการเขียนโปรแกรมมาก่อน แต่ควรสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

– ควรมีความรู้และสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ได้

Benefits : ประโยชน์ที่จะได้รับ

– ผู้เข้ารับการอบรมจะทราบว่ามีเครื่องมือใดบ้างที่นำมาใช้ให้การเรียนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถย้อนกลับมาทบทวนด้วยเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยทำให้มีความเข้าใจดียิ่งขึ้น
– ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำตัวอย่าง ปัญหา และเครื่องมือในหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ งานวิจัยและด้านการศึกษา

Course Outline : Day: 1

1. Enforcing Simple Python

Computing very large numbers

–    Looping: # for and while

Printing multiplication tables
Computing mathematical formula
Infinite Series Approximation: Euler Pi Approximation
Euclid Greatest Common Divisor
Newton Square Root Method

–  Decision: # if

Computing Leap years
Finding Optimum Solution: Archimedes Pi Approximation

2. Learbing Math with Python

Computing Pi
Prime Numbers
Iteration VS Recursion with Math Functions

3. Problem Solving with Python:

– Generate and Test:

Solving equations
Solving Simple Math Puzzles
Graph Coloring Problem

–    Problem Reduction:

Factorial and Fibonacci
Towers of Hanoi
Divide and Conquer: Binary Search

Day: 2

–  Computing with Randomness:

choice, sample, and shuffle
Password Generator
Generating Kumon Problems
Pi Approximation with Randomness

–    Permutations:

Magic Square

–  Locic Puzzles:

Lier and Truth Teller Problems
Pork and Chicken Puzzle

–  Simulation:

Game Show Simulation
Three Cowboys Problem

4. Using Datastructures: list, tuple, dict and set

Evaluating Polynomial
Stack and Palindrome
Symbolic Manipulation: Josephus Problem
Random Access with Indexing: Sieve of Eratosthenes
Mapping and Functions: Frequency Count, Bucket Sort
Using ‘dict’: Morse Code, Chinese Zodiac
Comprehension: Character-Digit Puzzles
Creating non-repeating results with ‘set’

–    Mapping: # reviewing ‘dict’

Morse Code
Chinese Zodiac

Day: 3

5. Introducing Data Visualization

(Using ploting library)

–  Simple X-Y Plots for Mathematic Formulas:

trigonometry function, log, liner, exponential, parabola

–  Create Charts:

Bar, Histograms, Pie, Scatter

–  Introducing random and statistic library

–  Visualizing randomness and statistic data

6. Using Useful Stuffs

– Math Tools:

Fraction
Algebric Manipulation: Simpilfy, factor, expand

–  File Handling:

Text, json, cvs, zip and encryption

–  Database:

Using a simple database

–  Web:

Creating a simple web site
Creating a RESTFUL web app
Using Web Api

Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

 

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Tin Chaiyaworn
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1427
Fax: +66-2583-2884
Email: tin.cha@nstda.or.th

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
12,000 ฿

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 0
  • Assessments Yes