Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
4 students
Training Date: 20-21 June 2022                                                                                        

ยืนยันเปิดอบรมวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
การเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้จัดเตรียมอาหารว่าง 2 มื้อ
(เช้า-บ่าย), อาหารกลางวัน และเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการอบรม (1 เครื่อง/ท่าน)
สำหรับผู้เข้าอบรมทุกท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ

Download => ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร และ เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณจันทิมา
อีเมล์ juntima@swpark.or.th หรือ ttd@swpark.or.th
หรือ โทร. 02-583-9992 ต่อ 81424 หรือ 02-564-7000 ต่อ 81424
Time : 12 Hour(s)
Days : 2 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 10,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Mr.Tanapat Kamsaiin
Mr.Rak Suwannarak
Objectives :

หลักสูตร Python for Data Science
(มีการปรับเนื้อหาและพัฒนาต่อเนื่องมาจากหลักสูตรเดิมที่ชื่อ Introduction to Python Programming for Data Science)

ในปัจจุบันภาษา Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและถูกพูดถึงเป็นอย่างกว้างขวาง
ในหลากหลายแวดวงธุรกิจ ซึ่งการทํางานในปัจจุบันที่ถูกเน้นด้วยข้อมูลนั้น ทําให้ภาษา Python ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้น
เนื่องจากความสามารถในการทํางานที่เอนกประสงค์ รองรับการทํางานเชิงวิเคราะห์, พัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดเวลางานที่เป็นกิจวัตรหรือรูปแบบซ้ำๆ ได้โดยวิชานี้จะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจภาษา Python ตั้งแต่จุดเริ่มของ Python, การนําเครื่องมือที่เป็น Open source มาทํางานร่วมกับ Python ทําความรู้จักกับ Library แต่ละชนิดก่อนนําไปใช้ในรูปแบบงานที่ต่างกัน
รวมไปถึงการเลือกใช้ตัวจัดการ Environment เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม (Objective)

– เข้าใจพื้นฐานของ Python – รู้จักกับ Library ต่าง ๆ ที่จะใช้งานในห้อง
– เข้าใจและสามารถจัดการ Environment ผ่านโปรแกรม Anaconda ได้
– ใช้ Python ในการจัดการกับข้อมูลประเภท Structure Data ได้
– ใช้ Python ในการใช้งานร่วมกับการคํานวนคณิตศาสตร์ได้
– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Functions ได้
– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Control Flow ได้
– สามารถจัดการข้อมูลเพื่อเตรียมก่อนนําไปใช้งานได้
– สามารถใช้งาน Model Linear Regression บน Python ได้

Who Should Attend : Data Scientist, Data Analysis Engineer, Data Engineer, BI Consultant, BI Programmer, System Programmer, System Analyst, Development Manager, Project Manager or Chief Technology Officer, Chief Innovation Officer หรือ นักไอทีทุกท่านที่มีความสนใจในด้าน Data Science หรือ ผู้ที่อยากจะเปลี่ยนอาชีพของตนเองไปเป็น Data Scientist
Course Outline : Day 1 :

• Basic Python Programming
• Syntax, Variables, Operators
• Flow, Condition
• List, Tuple, Dictionary
• Basic Numpy
• Linear Algebra
• Basic Pandas
• Data Manipulation

Day 2 :

• Introduction to Machine Learning
• Model Validation and Performance Evaluation
• Linear Algebra
• Logistic Regression
• Decision Trees
• Support Vector Machine
• KNN
• Naive Bayes
• Ensemble Model
• K-means
• Optimize Model

Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Juntima  Klumchaun

Tel: +66-2564-7000 Ext. 81424

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81424

Fax: +66-2583-2884

Email:  juntima@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at Training Schedule for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
10,000 ฿

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 4
  • Assessments Yes