Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
1 student
Training Date : 7 – 9 December 2021                                                           

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญาภัค โทร 02-583-9992 ต่อ 1421
E-Mail: kanyapak.inlom@nstda.or.th

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 – 16:00
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : คุณวิสุทธิ์ ลือชัยเฉลิมสุข
Objectives : – เพื่อทราบบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีต่อการแปลงร่างองค์กร
– เพื่อเข้าใจขั้นตอนการแปลงร่างการดำเนินการ (Operation Transformation)องค์กร
– เพื่อรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Technology)ที่สำคัญ
– เพื่อเตรียมบุคคลากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Change Management)
Who Should Attend : – Project Manager
– Business Analyst
– Process Designer
– ผู้เกี่ยวข้องกับการแปลงร่างองค์กร
– ผู้สนใจทั่วไป
Benefits :               การอยู่รอดและเติบโตขององค์กรยุคใหม่มีจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลายองค์กรจะมุ่งเน้นในการค้นหาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเป็นสำคัญ แต่พบว่ามันก่อให้เกิดปัญหาใหม่แทนปัญหาเดิม หรือบางองค์กรถึงขั้นประสบความล้มเหลวจนต้องกลับมาใช้ระบบเดิม การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานในองคก์รมีขั้นตอนมากกว่าที่คาดคิดกัน

การแปลงร่างการดำเนินการองค์กรอย่างไรให้สำเร็จ (Successful Operation Transformation) ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร 2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราควรรู้จักเพื่อทราบว่าองค์กรควรเริ่มต้นจากจุดใด 3. การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมบุคลากรต่างๆให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดพร้อมทดลองปฎิบัติ (Workshop) จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในโครงการด้านนี้จำนวนมาก จึงมีความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบกลวิธีต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

การแปลงร่างการดำเนินการองค์กรอย่างไรให้สำเร็จ (Successful Operation Transformation) ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจขององค์กร 2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราควรรู้จักเพื่อทราบว่าองค์กรควรเริ่มต้นจากจุดใด 3. การจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมบุคลากรต่างๆให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในหลักสูตรนี้จะอธิบายเทคโนโลยีสมัยใหม่ในระดับพื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า มันคืออะไร (What) เทคโนโลยีต่างๆ เหมาะกับงานลักษณะใด (Why) และเทคโนโลยีเหล่านี้สัมพันธ์อย่างไร (Relation) ดังนั้นผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนรู้เชิงลึกว่าเทคโนโลยีต่างๆ มีกลไกการทำงานอย่างไร (How) ควรเข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มเติม

Course Outline : Day 1

1. Why IT projects fail
2. What IT help business
3. Define business goal, objective
4. Determine the strategy to business goal
5. What should be first considered, Technology or Process?

Operation Side
6. What is business process?
7. Understand current business process
8. Select the process to be changed/transformed
9. Process Design Principles

Methods and Tools for Process Design
10. ECRS Techniques
11. Job Characteristic and Layout, Volume and Layout

Day 2

12. Process Flow Analysis
13. Work Design and Method Analysis
14. Managing Process Flow
15. Cycle Time and Capacity Analysis

Day3

Technology Side
16. Modern Technology
– AI, Machine Learning, Data Analytics, Big Data, IoT, etc.
– What, Why, and Relationship

Human Side (Organizational Change)
17. Approaches to Change
18. Preparing for Organizational change
19. Seven Steps to Change
20. Change Implementation
21. Social and Human Factors
22. Helping People Adapt

***เนื้อหาและเวลาอาจปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น

Payment Condition : Payment can be made by:

1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
Saving Account Number: 324-2-56262-0
Account Name: Software Park Thailand#2

2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
Saving Account Number: 329-1-34850-3
Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:

– Withholding tax (3%) is exempt.
– Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
– Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : For more information, contact our course coordinator on:

Ms. Kotchaphan Aokdeelert

Tel: +66-2583-9992 Ext. 1425

Fax: +66-2583-2884

Email: kotchaphan.aokdeelert@nstda.or.thttd@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
12,000 ฿

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Students 1
  • Assessments Yes