รับสมัคร

ปิดรับสมัครแล้ว

กำลังดำเนินโครงการอยู่ในกิจกรรมคัดเลือกระหว่าง 2-26 มกราคม 2564

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆของโครงการ

AI

INNOVATION JUMPSTART

กิจกรรม / Activities

2564

AI Innovation JumpStart

2563

AI Innovation JumpStart

2562

AI Innovation JumpStart

แฟ้มข่าวสื่อออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วม Software Park Thailand นำเสนอ 10 ผลงานเด่นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์รับทุน100,000 บาทต่อยอดผลงาน ในงาน AI Innovation JumpStart เพื่อยกระดับเทคโนโลยีของประเทศ
Date: 27 สิงหาคม 2563
Writer : อุดมชัย สุพรรณวงศ์ 
Credit : ข่าว มข. รายวัน Source Reference

รูปภาพงาน AI Innovation Jumpstart
Date: 27 สิงหาคม 2563
Credit : ศูนย์ข่าวสาร มข. Source Reference

สวทช. เปิดวาร์ป 20 ทีมรับทุนต้นแบบนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
Date: 19 สิงหาคม 2563
Credit : The Reporter Asia Source Reference

สวทช.โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) จัดเวทีนำเสนอผลงาน AI Innovation Jumpstart Batch2 BKK : Demo Day ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (ARI Skill Development Project) จำนวน 20 ผลงาน
Date: 20สิงหาคม 2563
Credit : กรุงเทพธุรกิจ Source Reference

 

สวทช.เผย 20 ทีมรับทุนต้นแบบนวัตกรรม
Date: 22สิงหาคม 2563
Credit : Newspaper

 

เปิด 20 ทีมรับทุนต้นแบบ AI Innovation Jumpstart
Date: สิงหาคม 2563
Credit : อินบ๊อกซ์/Newspaper

เจ๋งมาก
Date: สิงหาคม 2563
Credit : ข่าวข้นคนเข้ม/Newspaper

เทศบาลนครอุดรธานี ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart) ในหัวข้อ “การนับยานพาหนะสําหรับการจัดการจราจร โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Traffic management by AI)” ในกิจกรรมบูทแคมป์ (Boot Camp) 7-9 กุมภาพันธ์ 2563
Date: 7 กุมภาพันธ์ 2563
Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครอุดรธานี Source Reference

ประกวดในโครงการ AI Innovation JumpStart Batch2 ชิงทุนสนับสนุนๆ + อื่นๆ

มีการประกวดเจ๋งๆ มาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันอีกแล้ว !!

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป นักพัฒนา และผู้ประกอบการเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI Innovation JumpStart Batch2 (ครอบคลุม Automation Robotics & Intelligent Systems: ARI) ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และอื่นๆ

Date: 13 ธันวาคม 2562
Credit : ScholarShip.in.th Source Reference

แฟ้มข่าวสื่อออนไลน์ ปี 2562

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 12 ทุน จำนวนหนึ่งแสนบาท ให้แก่ 12 ทีม ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษา นักเรียน และคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)”

เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI ที่พร้อมขยายผลใช้งานจริงในอนาคต สร้างโอกาสให้กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ก้าวกระโดดเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สตาร์ทอัพ) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Date: 27 สิงหาคม 2562
Credit : ข่าวสาร สวทช. Source Reference

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 12 ทุน จำนวนหนึ่งแสนบาท ให้แก่ 12 ทีม ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษา นักเรียน และคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)” เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI ที่พร้อมขยายผลใช้งานจริงในอนาคต สร้างโอกาสให้กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ก้าวกระโดดเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สตาร์ทอัพ) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 ส.ค. 62) ที่โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

Date: 28 สิงหาคม 2562
Credit : สำนักข่าวนิวส์พัลส์ Source Reference

ซอฟต์แวร์พาร์คจุดพลุ ‘เอไอ’ เทคสตาร์ทอัพ
Date: สิงหาคม 2562
Credit : กรุงเทพธุรกิจ Newspaper

ซอฟต์แวร์พาร์คจุดพลุ ‘เอไอ’ เทคสตาร์ทอัพ
Date: สิงหาคม 2563
Credit : Newspaper

สวทช.ได้ 12 ผลงานต้นแบบนวัตกรรมหุ่นยนต์เอไอ
Date: สิงหาคม 2562
Credit : Newspaper

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักพัฒนา ปู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์  “AI Innovation JumpStart” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1.2 ล้านบาท ด่วนรับจำนวนจำกัด
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้และทักษะในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐเพื่อใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจได้ในอนาคต
เพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และสามารถขยายผลให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Thailand 4.0 ในอนาคต
โครงการนี้เหมาะสำหรับ
นักพัฒนา/ผู้ประกอบการเทคโนโลยี หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร สถิติ คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การออกแบบ ฯลฯ
AI FOCUSING AREA /อุตสาหกรรมเป้าหมาย : Smart Agriculture, Smart Manufacturing & Logistics, Smart Living

Date: 19 ธันวาคม 2561 
Credit : Thai Franchise Center Source Reference