ลงทะเบียนเว็บไซต์โครงการ


กรุณาใช้เว็บบราวเซอร์ Chrome ในการลงทะเบียน

สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนแล้วสามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ที่นี่ http://www.swpark.or.th/cmmi/login.php
ท่านสามารถยูสเซอร์เนม Login เข้าสู่ระบบเพื่อแก้ไขหรือพิมพ์ใบสมัคร

โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการติดต่อกลับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ โดยจะดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nstda.or.th/th/97-about-us/about-us/547-nstda-privacy-policy หรือเข้าถึงผ่าน QR Code

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สวทช.

Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...