บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2565

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 New-DEV-ML2 บริษัท เอเนอร์ซิส จำกัด
2 New-DEV-ML3 บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3 Re-DEV-ML3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
4 New-DEV-ML3 บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด
5 Re-DEV-ML3 บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2564 รอบ 2

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 Re-DEV-ML3 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
2 New-DEV-ML3 บริษัท ฟินีม่า จำกัด
3 New-DEV-ML2 บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
4 New-DEV-ML3 บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2564

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 New-SVC-ML3 บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
2 Re-DEV-ML5 บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด
3 New-DEV-ML3 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย
4 New-DEV-ML2 บริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด
5 New-SVC-ML3 บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2563

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 New-DEV-ML3 บริษัท ดีทรัซ จำกัด
2 Re-DEV-ML3 บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด
3 New-SVC-ML3 บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
4 New-DEV-ML3 บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด
5 Re-DEV-ML3 บริษัท ฟีดแบค180 จำกัด
6 New-SVC-ML3 บริษัท วีพี แอดวานซ์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
7 Re-DEV-ML3 บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด
8 New-DEV-ML3 บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
9 New-DEV-ML3 บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2562

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ไอที โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด
2 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด
3 NEW-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
4 RE-DEV-ML2-V1.3 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
5 RE-DEV-ML3-V1.3 บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด
6 RE-DEV-ML3-V1.3 บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
7 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ซี.เอส.ไอ.(ประเทศไทย) จำกัด
8 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
9 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด
10 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด
11 RE-DEV-ML3-V2.0 บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด
12 RE-SVC-ML3-V2.0 บริษัท เวลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
13 RE-SVC-ML3-V2.0 บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2559

# ประเภทการสนับสนุน บริษัท
1 CMMI-DEV v.1.3 Level 2 Bangkok Payment Solutions Company Limited
2 CMMI-SVC v.1.3 Level 2 Suvitech Company Limited
3 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Advanced Research Group Company Limited
4 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Infomax System Solutions and Services Company Limited
5 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Netka System Company Limited
6 CMMI-DEV v.1.3 Level 2 VP Advance Development Company Limited
7 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 VP Advance Company Limited
8 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Vgenz Company Limited
9 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Feedback180 Company Limited
10 CMMI-SVC v.1.3 Level 2 Eventpass (Thailand) Co., Ltd. Company Limited
11 CMMI-SVC v.1.3 Level 3 Abstract Computers Co., Ltd. Company Limited
12 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Business Online Public Company Limited
13 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 PromptNow Company Limited
14 CMMI-DEV v.1.3 Level 3 Merkator Company Limited
15 CMMI-SVC v.1.3 Level 3 DepthFirst Company Limited
16 CMMI-DEV v.1.3 Level 2 Bossup Solution Company Limited

สื่อออนไลน์

แฟ้มข่าว​

Supported by

ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...