Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

 • TTBT03
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY

หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
08 May 2024 - 10 May 2024
Status :
ปิดรับลงทะเบียน (ชั่วคราว)
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Training / Seminar Room, 3rd Floor, Software Park Building
Type :
Classroom
Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

- Multichain คือระบบ Blockchain ที่เปิดเผย source code สามารถดาวน์โหลดได้จากmultichain.com ถูกกำหนดค่าเบื้องต้นมาให้พร้อมทดสอบใช้งานได้อย่าง default โดยใช้เวลาติดตั้งไม่ถึงนาที แต่อาจถูกปรับเปลี่ยนค่ากำหนดการทำงานได้ตามต้องการ

- Multichain รองรับการเข้าทำงานด้วย JSON-RPC ซึ่งเป็นการส่งคำสั่งและพารามิเตอร์ผ่านระบบเครื่อข่ายเข้าไปสั่งการและใช้งานได้โดยใช้โปรแกรมภาษาอะไรก็ได้เช่น Java หรือ Python หมายถึงไม่ต้องเขียนโปรแกรมเป็น smart contract ด้วยภาษาที่ต้องเรียนรู้ใหม่ และไม่ต้องมีเครื่องมือที่ยุ่งยากสำหรับช่วยคอมไฟล์โปรแกรม ติดตั้งโปรแกรมใน Blockchain และเรียกทำงานโปรแกรมนั้น

- ระบบ Blockchain ส่วนใหญ่เน้นที่การเก็บข้อมูลเป็นตัวเลขของเงินสกุลหนึ่ง หากจะเก็บข้อมูลอย่างอื่นโปรแกรมต้องจัดการเองซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ปัจจุบันความต้องระบบ Blockchain ที่สามารถเก็บข้อมูลอย่างอื่นมีมากกว่าหลายเท่า Multichain ถูกพัฒนาให้สามารถเก็บข้อมูลเป็น text, json หรือแม้แต่ binary ได้โดยตรง และสนับสนุนการเข้าค้นหาได้หลายวิธี จึงเหมาะจะใช้พัฒนาระบบ Blockchainที่ไม่ได้ทำเฉพาะจ่ายโอนของเงินสกุลหนึ่ง แต่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็ได้

- Multichain ถูกพัฒนาต่อเติมจาก Bitcoin core (bitcoin.org) ที่ผ่านการทดสอบใช้งานมาอย่างยาวนานและได้รับความเชื่อถือในความมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งยังพัฒนาให้มีการกำหนดอนุญาต(permission)ให้แก่ผู้ใช้ประเภทต่างๆ ให้สามารถทำธุรกรรมใดได้บางอย่าง ทำให้ Multichain ปลอดภัยแม้ไม่ได้เก็บโปรแกรมที่เป็น bussiness logic อยู่ใน Blockchain อีกทั้งยังเป็นระบบ Blockchain ที่ private หมายถึงมี servers ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้น จึงจะเข้าร่วมในเครือข่ายได้

Objective:
หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

กลุ่มเป้าหมาย
- เหมาะสำหรับ นักบริหาร นักวิจัย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป และนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการสร้างระบบ Blockchain เพื่อเป็นโครงงาน การวิจัย หรือใช้งานจริงในองค์กร
- Programmer
- Developer 

- เข้าใจทฤษฎีกลไกพื้นฐานของระบบ cryptocurrency และ Blockchain
- สามารถสร้างและใช้งานระบบ Blockchian จริงๆ โดยมีตัวอย่างระบบเป็นแม่แบบให้
- สามารถเริ่มศึกษาและพัฒนาโครงงานที่เกี่ยงข้องกับ Blockchain อื่นๆ

Day 1.
Introduction and Setting Up:
- Install, Create and Remove Multichain
- Multichain Deamon and Multichain Client
- Structure of Multichain Commands
- Check and Grant Permissions
- Multichain Parameters, Setup Ports, User/Password
- Connections Between Nodes: Real IP and Virtual Box
- Introducing JSON-RPC with Java and Python
- Introducing Restful web server using Flask (Python) and Jax-Rs (Java and Tomcat)

Multichain Streams:
- Stream Information and Stream Permissions
- Stream Subscribe/Unsubscribe
- Publish and Retrieve Streams: hex strings, text, json
- List, Query, and Summary Stream Items        

Day 2.
Multichain Assets:
- Getting and Create Addresses
- 'issue', 'send', and 'receive' Permission
- Issing and Sending Assets (open and close)
- Checking Asset Information, Balance, and Transaction
- Assets with Metadata

Raw Transactions:
- Grant and Revoke Permissions
- Streams with Raw Transaction
- Asset with Raw Transactions
- Multi-Sig Transactions
- Binary Cache and BLOB (Binary Large Object)
- Atomic Exchange Transactions
- Filters

Day 3.
Permission Management
Wallet Management
- Checking Balance
- Backup Import Lock and Encryp Walltet

Managaing Private keys, Public keys and Addresses
- Message Sign/Verify
- Off-Wallet Transactions

Example Asset Wallet with private key:
- InWallet, InApp, and InClient

Exploring Examples:
- Tracking Asset History
- Booking Ticket
- Voting 

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

K.Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81426
Email: songsiri@swpark.or.th
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

12,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
08 May 2024 - 10 May 2024
Status :
ปิดรับลงทะเบียน (ชั่วคราว)

Instructor info
avatar
Dr.Werasak Suengtaworn

นักวิชาการอิสระ