Upcoming Courses

Showing 110 result

course image
Digital Technology
React

เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน Web Application ด้วย React.js (Typescript) ซึ่งถูกจัดว่าเป็น JavaScript Library กำลังเป็นที่ยอดนิยม โดยเอามาทำ UI สำหรับทำ Web Application พัฒนาโดย Facebook

course image
Professional Certification Program
Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของ IoTs ที่มีต่อประชากร สังคม รวมไปถึงในแง่เศรษฐกิจโลก โดยมีการยกตัวอย่าง IoTs ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและมีความเข้าใจถึง Concept ของ IoTs ในแง่มุมต่างๆ

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Digital Technology
Fundamental of Advance Java Programming

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Java เพื่อสร้างและดูแลเว็บไซต์

course image
Service Robots & IoT
มาตรฐานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ (Service robot) สากล และ การทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์บริการในบ้านประเภทเครื่องดูดฝุ่น

สร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานของหุ่นยนต์บริการ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เฉพาะ (products specific standard) ของหุ่นยนต์บริการ ที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบและการขอการรับรองเพื่อการส่งออก

course image
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

ท่ามกลางยุคที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และทักษะด้าน Cybersecurity เป็นที่ต้องการในองค์กร แต่บุคลากรที่มีทักษะทางด้าน Security กำลังขาดแคลน แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็น Certified CyberSecurity Specialist? หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานด้าน Cybersecurity

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Digital Technology
API Gateway with Kong

เรียนรู้เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง KONG ในแบบต่าง ๆ และวิธีการนำ Kong มาใช้ในการเชื่อมโยง micro service เข้าด้วยกัน (API Gateway)

course image
Software Testing
ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

course image
Mendix Low-Code Development
Mendix Low-Code Developer: Intermediate Level

ตอนนี้ถึงเวลาเรียนรู้เทคนิคขั้นสูง เทคนิคการทำงานร่วมกันในทีมใหญ่ และขยายความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Mendix ไปอีกขั้น

course image
Factory Technology
3D Printing Workshop: การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM “MUTech”

เริ่มต้นเรียนรู้เทคนิค 3D Printing ผ่านเวิร์คช็อปฟรี 1 วัน สร้างชิ้นงาน Baby Hindu God โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM "MUTech" ผู้เรียนสามารถเลือกสร้างชิ้นงานได้ 5 แบบ ได้แก่ พระคเณศ, พระลักษมี, พระศิวะ, พระกฤษณะ, ท้าวกุเวร ในเวอร์ชั่นสุดน่ารัก ผู้เรียนจะได้รับชิ้นงานที่ทำเองกลับบ้านด้วยนะ