All Courses

Showing 125 result

course image
0 THB
Robotics
3D Printing for Beginners

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รับสมัครเพียง 10 คนแรกที่ลงทะเบียนสมบูรณ์เท่านั้น

 • Classroom
 • 4 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อ.ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม

course image
0 THB
Factory Technology
3D Printing Workshop: การใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ ระบบ FDM “MUTech”

เริ่มต้นเรียนรู้เทคนิค 3D Printing ผ่านเวิร์คช็อปฟรี 1 วัน สร้างชิ้นงาน Baby Hindu God โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM "MUTech" ผู้เรียนสามารถเลือกสร้างชิ้นงานได้ 5 แบบ ได้แก่ พระคเณศ, พระลักษมี, พระศิวะ, พระกฤษณะ, ท้าวกุเวร ในเวอร์ชั่นสุดน่ารัก ผู้เรียนจะได้รับชิ้นงานที่ทำเองกลับบ้านด้วยนะ

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • General

Instructor :

course image
10,000 THB
Software Testing
Advance Robot Framework with Python

Automate Test ด้วย Robot Framework ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับใช้ทำ Acceptance Test Driven Development (ATDD) ด้วยการเขียน Test Case แบบ Keyword Driven Approach ที่ไม่ใช่แค่เครื่องหรือโปรแกรมเมอร์ที่เข้าใจ แต่ใครๆก็สามารถเขียน และเข้าใจมันได้

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
Advanced Machine Learning with Python for Developers (Coding with Python on Google Colab)

เนื้อหาวิชานี้ ผู้เรียนจะได้เรียนการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (advanced data analytics) ตามกระบวนการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning Pipeline) ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การสร้างแบบจำลอง การประเมินประสิทธิภาพแบบจำลอง การปรับแต่งแบบจำลอง และการนำแบบจำลองไปใช้งานจริง โดยนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์เชิงทำนาย (predictive analytics), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP), ระบบแนะนำ (Recommendation System: RS) และคอมพิวเตอร์วิชัน (Computer Vision: CV) เป็นต้น โดยเขียนคำสั่งด้วยภาษาไพทอน (Python) และเรียกใช้งานไลบรารีต่างๆ เช่น Scikit-learn และ TensorFlow เป็นต้น ด้วยเครื่องมือ Google Colab ที่รัน (run) บนกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) แบบ Cloud GPU ที่เพิ่มความเร็วในการประมวลผล จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหลักการเรียนรู้ของเครื่อง หรือภาษาไพทอน

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Asst. Prof. Dr.Walisa Romsaiyud

course image
15,000 THB
Business Analysis
Agile Business Analysis

แนวคิดการทำงานแบบ Agile มุ่งเน้นในการส่งมอบ Product ให้ตรงตามเวลาและตรงตาม Features แต่ในฐานะที่เป็น Business Analyst ก็ต้องคำนึงถึงว่า Product ที่ส่งมอบนั้นต้องตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานด้วย แล้ว Business Analyst จะทำงานอย่างไรให้สอดคล้องไปกับ Agile Team ได้? หลักสูตรออนไลน์ 2 วันนี้ มีคำตอบ!

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
18,000 THB
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และ เข้าใจถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • General

Instructor :
avatar อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก avatar ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

course image
10,000 THB
AI & Data Technology
AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive)

 แนวคิด "AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร" เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน AI กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ควรต้องเข้าใจศักยภาพของ AI และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการนำไปปรับใช้งาน

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

course image
10,000 THB
Software Testing
API Design and Automated Testing with Postman

 เพียงคุณมีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนา Web Application หรือระบบงาน หรือสนใจด้าน Software Development มาอบรม API Design and Automated Testing with Postman กับเรา คุณจะได้เรียนรู้การทดสอบระบบงาน API และเตรียมตัวสำหรับการทำ Automated Test ด้วย Postman และ Newman รวมถึงการออกแบบขั้นตอนการพัฒนาที่ง่ายและรวดเร็ว จนถึงการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

course image
8,000 THB
Digital Technology
API Gateway with Kong

เรียนรู้เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง KONG ในแบบต่าง ๆ และวิธีการนำ Kong มาใช้ในการเชื่อมโยง micro service เข้าด้วยกัน (API Gateway)

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?