Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

 • TEPC01
 • Online
 • Fundamental
 • English | 0
Professional Certification Program

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
1-5 July 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
English
Venue
Venue :
Online by Zoom
Type :
Online
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Certified Data Science Specialist (CDSS)

Introduction:

     Our lives are flooded by large amount of information, but not all of them is useful data. Therefore it is essential for us to learn how to applying data science to every aspect of our daily life from personal finances, reading, lifestyle to making business decisions. Leveraging on this data to make our life easier, or unlock new economic value for a business, is what you are going to learn in this course.

     This course is a hands-on guided course for you to learn the concepts, tools, and techniques that you need to begin learning data science. We will cover the key topics from data science to big data, and the processes of gathering, cleaning and handling data. This course is well balanced between theory and practical, and key concepts are taught using case studies references. Upon completion, participants will be able to perform the basic data handling tasks, collect and analyze data, and present them using industry standard tools.

Upon completion of this course, you will be able to:
 • Identify appropriate model for different data types.
 • Create your own data process and analysis workflow.
 • Define and explain the key concepts and models relevant to data science.
 • Differentiate key data ETL process, from cleaning, processing to visualization.
 • Implement algorithms to extract information from dataset.
 • Apply best practices in data science, and familiar with standard tools.

Who Should Attend:

     The course is vendor-neutral. It is suitable for Department Head, Business Analyst, Market Analyst, Data Analyst, BI practitioner, IT Managers, Software Developer, System Analyst, Startups who are working with Data, and any Business / IT Executives who are interested in learning data science, or who want to begin their career as data scientist.

Target audience:

     This workshop is intended for individuals who are interested in learning data science, or who want to begin their career as a data scientist.

Prerequisites:

     All participants should have basic understanding of data, relations, and basic knowledge of mathematics.

EXAMINATION:
 • No. of Questions: 50 Questions
 • Duration - 2 hours
 • Exam Type - Multiple Choice Questions (MCQ)
 • Compulsory Passing Rate - 70%


 • Participants will be equipped and ready to perform the basic data handling tasks, collect and analyze data, and present them using industry standard tools.

DAY 1
Introduction to Data Science
 • What is Data?
 • Types of Data
 • What is Data Science?
 • Statistical thinking
 • Knowledge Check
 • Lab Activity
Data Processes
 • Extract, Transform and Load (ETL)
 • Data Cleansing
 • Aggregation, Filtering, Sorting, Joining
 • Data Workflow
 • Knowledge Check
 • Lab Activity
Data Quality
 • Raw vs Tidy Data
 • Key features of data quality
 • Maintenance of data quality
 • Data profiling
 • Data completeness and consistency
Life of a data scientist
 • Identify problem
 • Define question
 • Define ideal dataset
 • Obtain data
 • Analyze data
 • Interpret results
 • Distribute results
 • Knowledge Check
DAY 2
Beginning Databases
 • Types of Databases
 • Relational Databases
 • NoSQL
 • Hybrid database
 • Knowledge check
 • Lab activity 
Structured Query Language (SQL)
 • Performing CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete)
 • Designing a Real world database
 • Normalizing a table
 • Knowledge check
 • Lab Activity
Introduction to Python
 • Basics of Python language
 • Functions and packages
 • Python lists
 • Functional programming in Python
 • Numpy and Scipy
 • iPython
 • Knowledge check
 • Lab Activity

Lab: Exploring data using Python

DAY 3
Data Gathering
 • Obtain data from online repositories
 • Import data from local file formats (json, xml)
 • Import data using Web API
 • Scrape website for data
 • Knowledge check
 • Lab Activity
 • Instructor-led case study 
Exploratory Data Analysis
 • What is EDA?
 • Goals of EDA
 • The role of graphics
 • Handling outliers
 • Dimension reduction Introduction to R
 • Features of R
 • Vectors
 • Matrices and Arrays
 • Data Frame
 • Input / Output

Lab: Exploring data using R

DAY 4
Introduction Text Mining
 • What is Text Mining?
 • Natural Language Processing
 • Pre-processing text data
 • Extracting features from documents
 • Using BeautifulSoup
 • Measuring document similarity
 • Knowledge check
 • Lab activity
Supervised Learning
 • What is prediction?
 • Sampling, training set, testing set.
 • Constructing a decision tree.
 • Knowledge check
 • Lab Activity
DAY 5
Presenting Data
 • Choosing the right visualization
 • Plotting data using Python libraries
 • Plotting data using R
 • Using Jupyter Notebook to validate scripts
 • Knowledge check
 • Lab activity
Data Analysis Presentation
 • Using Markdown language
 • Convert your data into slides
 • Data presentation techniques
 • The pitfall of data analysis
 • Knowledge check
 • Lab activity

Group presentation Lab: Mini Project

Big Data Landscape
 • What is small data?
 • What is big data?
 • Big data analytics vs Data Science
 • Key elements in Big Data (3Vs)
 • Extracting values from big data
 • Challenges in Big data
Big data Tools and Applications
 • Introducing Hadoop Ecosystem
 • Cloudera vs Hortonworks
 • Real world big data applications
 • Knowledge check
 • Group discussion
What’s next?
 • Preview of Data Science Specialist
 • Showing advanced data analysis techniques
 • Demo: Interactive visualizations
EXAMINATION:
 • No. of Questions: 50 Questions
 • Duration - 2 hours
 • Exam Type - Multiple Choice Questions (MCQ)
 • Compulsory Passing Rate - 70%


Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
 : +662 583 9992 Ext. 81421
 : +6681 913 1828
swp
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

34,000 THB .

กำหนดอบรมวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2567

เวลา 09.00 - 16.00 น. (Online ผ่าน ZOOM)

-Click-เพื่อดูตัวอย่างประกาศนียบัตร-

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างชาติ**

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll now

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
1-5 July 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Dr.Tarun Sukhani

Principal Trainer