Typescript with Deno

 • TTDG15
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Digital Technology

หลักสูตรนี้จะแนะนำภาษา Typescript ในด้านที่แตกต่างจากภาษา Javascript และการเขียนโปรแกรมด้านเซิร์ฟเวอร์ (server-side programming) โดยใช้ Deno.ts

Course description

Time
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
03 September 2024 - 06 September 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Typescript with Deno

หลักสูตรนี้จะแนะนำภาษา Typescript ในด้านที่แตกต่างจากภาษา Javascript และการเขียนโปรแกรมด้านเซิร์ฟเวอร์ (server-side programming) โดยใช้ Deno.ts

ประมาณ 25 ปีมาแล้วภาษา Javascript ถูกสร้างขึ้นเพื่อเขียนโปรแกรมเล็กๆ และทำงานใน browsers ต่อมา Ryan Dahl สร้าง Node.js ขึ้นในปี 2010 ทำให้ Javascript ออกมาทำงานที่ด้าน

เซิร์ฟเวอร์ได้ และกลายเป็นภาษาที่ได้ความนิยมอันดับสอง (รองจาก Python) ในหลายปีที่ผ่านมา จากการสำรวจของ Stack Overflow ต่อมา Ryan Dahl กล่าวภึง Node.js ว่าเป็นเพราะเขียนขึ้นด้วย C++ จึงมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ดังนั้นในปี 2020 จึงได้มีการปรับปรุง Node.js โดยเขียนใหม่ทั้งหมดด้วยภาษา Rust และตั้งชื่อว่า Deno.ts

ภาษา Javascript ไม่ใช่ภาษาที่ดีสำหรับการเขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ แม้มีความพยายามปรับปรุงภาษาและเปลี่ยนรุ่นหลายครั้ง แต่ก็ยิ่งทำให้สับสนมากขึ้น บริษัท Microsoft จึงปรับปรุง Javascript โดยเพิ่ม type พร้อมกับให้กลไกภาษาหลายๆ อย่างมีความหมายในแบบที่ควรจะเป็น แล้วตั้งชื่อว่า Typescript กลายเป็นภาษาที่กำลังได้รับความนิยมแซงหน้า Javascript และเป็นภาษาแรกของ Microsoft ที่ได้ความชื่นชอบอย่างแท้จริงจากบรรดานักเขียนโปรแกรม ปัจจุบัน Node.js และ client frame works ส่วนใหญ่ต้องใช้งาน Typescript โดยแปลงให้เป็น Javascript แต่ Deno.ts ปัจจุบันสามารถทำงาน Typescript ได้อย่างภายใน จึงเป็นเครื่องมือที่สะดวกที่สุดในการศึกษาภาษา Typescript ในตรงนี้

กลุ่มเป้าหมาย
- นักพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ทั้งด้านไคเอ็น และด้านเซิร์ฟเวอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมเอนเทอร์ไพรซ์ และโปรแกรมบนคลาวด์
- Programmer Developer ที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อต่อยอดในการทำงาน

Day 1
1. Getting Start with Typescript
- Compiling and Running Typescript with node.js
- Running Typescript with deno.ts
- Running Typescript Online: deno playground, deno.town
- Running Typescript in a Browser

Day 2, Day3
2. Introducing Typescript Language
- Type: Type checking, defualt types, Any, Never, Nullable
- Function: Optional/Default/Rest parameters, Implicit Return, Void Function
          overloading, anonymous/arrow functions, currying
- Asynchronous: callback, promises, generator, async and await
- Array, Tuple, Enum, Dictionary, Mapped Types and Union type,
        Type guard Type Assertion and Type aliase
- Type Intersect and Merging
- OOp: Classes, Object, members, properties, constructor,
          visibility, Inheritance, Mixins, Interface, Abstract Classes
- Properties: Optional and Read-Only
- Generic: Function/Class/Interfaces, Iterator/Iterable
- Index Type, Conditional Type and Type Mapping.
- Annotations and Decorators
- ES6/External/AMD/CommonJS/UMD/SystemJS Module and Package
- Security: Permissions
- Using Standard Libraries e.g. lib.d.ts
- Third Party Libraries e.g. nuget, typings, jasmine

Day 4
3. Typescript Application
- Typescript App that uses Javascript Libraries.
- Using Typescript in Javascript Projects.
- Creating Typescript App: project structure and configuration files
- Web clients with fetch.ts
- Simple web page with Vue
- Simple Web apps with server.ts, aqua.ts
- Restfull Web Service with oak.ts
- React Typescript with JSX and Aleph

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to"สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Songsiri Sittikun
 : +662 583 9992 Ext. 81421
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

13,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
03 September 2024 - 06 September 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Dr.Werasak Suengtaworn

นักวิชาการอิสระ