FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO

 • ITDEE1
 • Online
 • Fundamental
 • Thai | 0
DEE SchoolDigital Technology

ไม่ต้องมีประสบการณ์ / ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม 

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา / ไม่จำกัดอายุ 

เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มเขียนโปรแกรมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง 

Course description

Time
Days :
18 Day(s)
Duration :
108 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
เรียนทุกวันเสาร์
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Online Workshop เฉพาะวันเสาร์ ผ่าน Gather
Type :
Online
FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO

Junior Front End Web Developer: React from Zero Online Workshop

หลักสูตรพัฒนาอาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเข้มข้น เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียนแบบเต็มเวลา หรือผู้ที่มีงานประจำแต่ต้องการพัฒนาทักษะหรือเปลี่ยนสายอาชีพอบรมทุกวันเสาร์ 18 สัปดาห์ในการอบรมแต่ละครั้ง วิทยากรจะมอบหมายแบบฝึกหัดเพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนระหว่างสัปดาห์ หลังผ่านการอบรมทักษะและความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำ Final Project เพื่อใช้วัดผลและแสดงศักยภาพของผู้เข้าอบรมนอกจากนี้ยังสามารถเก็บเป็น Portfolio ในการสมัครงานได้อีกด้วยมั่นใจได้เลยว่าผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานได้จริงและต่อยอดการทำงานได้แน่  

 

สามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ไม่จำกัดตลอดชีพ (เฉพาะคลาสของตนเอง)” 

  

 พิเศษ!! สำหรับผู้ที่ว่างงาน / ต้องการหางาน เมื่อผ่านการอบรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating Event พร้อมนำเสนอ Final Project และสัมภาษณ์งานกับบริษัทเทคชั้นนำกรณีที่ได้งานผ่านกิจกรรม Demo Day & Speed Dating และผ่านการทดลองงานรับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท* 

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม
  • มีเวลาเข้าอบรม และทำโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย
  • ควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 
 • ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้หรือไม่
  • สามารถเรียนได้แน่นอน!! ด้วยประสบการณ์ของ Software Park Thailand และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เราผลิตโปรแกรมเมอร์ที่มาจากสายอาชีพอื่นๆ อาทิ แพทย์ วิศวะกร ครูพละ บาเทนเดอร์ นักบัญชี นักการตลาด คนขับแท๊กซี่ เป็นต้น จำนวนกว่า 300 คน ใน 3 ปี ด้วยความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรของเรา บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้เข้าอบรม เราเชื่อมั่นว่า จากคนที่ไม่มีความรู้ด้านการเรียนโปรแกรมเลย ก็สามารถเป็น Front End Web Developer ได้อย่างแน่นอน
 • ใน 1 ห้องเรียน มีจำนวนผู้เข้าอบรมกี่คน วิทยากรจะสามารถดูแลได้ทั่วถึงหรือไม่ หากเกิดปัญหาหรือสงสัย
  • จำนวนของผู้เรียนขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในแต่ละรุ่น แต่โดยทั่วไปจะจำกัดไม่เกิน 30 คนต่อรุ่นต่อห้องเรียน นอกจากวิทยากรแล้วในห้องเรียนยังมีผู้ช่วยวิทยากรที่พร้อมตอบข้อสงสัยและแก้ปัญหา ในระหว่างสัปดาห์หากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามทีมแอดมินได้ในช่วงเวลาทำการ 9.00-18.00 น.
 • ใช้แพลตฟอร์มอะไรในการเรียน
  • เราใช้ Gather เป็น Online Meeting Application ในการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทั้ง Mac และ Windows หรือดาวน์โหลด Application มาติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.gather.town/

ตัวอย่างการอบรมผ่าน Gather

 • อุปกรณ์ประกอบการอบรม
  • ผู้เข้าอบรมควรเตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีสเปกขั้นต่ำ ดังนี้
   • Processor: อย่างน้อย 2 GHz
   • RAM: อย่างน้อย 8 GB
   • Storage: อย่างน้อย 256 GB
  • อินเตอร์เนตความเร็วสูง
  • กล้องเว็บแคม และไมโครโฟน สำหรับสื่อสารกับวิทยากร
  • แนะนำให้ผู้เข้าอบรมเตรียมจอมอนิเตอร์ จำนวน 2 จอ เพื่อความสะดวกในการทำ Online Workshop โดยจอแรกสำหรับชมการสอนของวิทยากร และจอที่สองสำหรับฝึกปฏิบัติ
 • การชำระเงิน
  • ชำระเงินค่าอบรมโดยการโอนเงินเท่านั้น ผู้เข้าอบรมสามารถรูปแบบการชำระเงินได้ ดังนี้
   • ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มเรียน ในราคา 30,000 บาท
   • แบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดละ 15,000 บาท แบ่งเป็น
    • งวดที่ 1กำหนดชำระในวันลงทะเบียน
    • งวดที่ 2 กำหนดชำระก่อนวันอบรมวันแรกของเทอมที่ 2
  • หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กิจกรรม Demo Day & Speed Dating คืออะไร
  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยจับคู่บริษัทกับผู้ผ่านการอบรมที่ต้องการหางาน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
   • Demo Day ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนจะได้รับมอบหมายให้ทำ Final Project โดยผู้ผ่านการอบรมทุกกลุ่มจะต้องขึ้นไปนำเสนอผลงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพทั้งในด้าน Technical และ Soft Skill
   • Speed Dating ภายในวันเดียวกัน หลังจากจบกิจกรรม Demo Day ช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่าย ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสสัมภาษณ์งานกับทุกบริษัทโดยตรง (ระยะเวลากิจกรรม 13.00-18.00 น.)
   • สำหรับผู้ผ่านการอบรมที่มีงานประจำอยู่แล้ว หรือไม่ต้องการหางาน สามารถเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้เช่นกัน
 • หากเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating แล้วยังไม่ได้งาน
  • จากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม ผู้ผ่านการอบรมที่สามารถตกลงเงื่อนไขและได้รับการจ้างงานภายในกิจกรรมประมาณ 10% จากจำนวนผู้การอบรมทั้งหมดของรุ่นนั้นๆ โดยทั่วไป ทั้งผู้ผ่านการอบรมและบริษัทจะต้องมีการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนและสวัสดิการ ดังนั้นระยะเวลาที่จะได้งานอาจจะยืดออกไปอีก 1-2 เดือน
  • ทั้งนี้หากผู้ผ่านการอบรมยังไม่ได้รับการจ้างงาน สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating ครั้งถัดไปได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 • อัตราเงินเดือนของ Front End
  • 25,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

 • หลังจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยจับคู่บริษัทกับผู้ผ่านการอบรมที่ต้องการหางาน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่
   • Demo Day ผู้ที่ผ่านการอบรมทุกคนจะได้รับมอบหมายให้ทำ Final Project โดยผู้ผ่านการอบรมทุกกลุ่มจะต้องขึ้นไปนำเสนอผลงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพทั้งในด้าน Technical และ Soft Skill
   • Speed Dating ภายในวันเดียวกัน หลังจากจบกิจกรรม Demo Day ช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่าย ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสสัมภาษณ์งานกับทุกบริษัทโดยตรง (ระยะเวลากิจกรรม 13.00-18.00 น.)
   • สำหรับผู้ผ่านการอบรมที่มีงานประจำอยู่แล้ว หรือไม่ต้องการหางาน สามารถเลือกเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้เช่นกัน
  • สำหรับผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม (เท่านั้น) เมื่อผ่านการทดลองงาน (Probation) และบรรจุเป็นพนักงาน จะได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาเป็นเงิน 15,000 บาท* (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด)
 • สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งพนักงานเข้ามาอบรม สามารถนำค่าอบรมไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อขอลดหย่อนภาษีปลายปีได้ 250% 
  • พนักงานที่เข้าร่วมอบรมในนามบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day & Speed Dating
  • ผู้ประกอบการที่ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรม สามารถเข้าร่วม Demo Day & Speed Dating เพื่อรับสมัครพนักงานโดยไม่ต้องเสียค่าเข้า มูลค่า 2,000 บาท/ครั้ง

เทอม 1
 • สัปดาห์ที่ 1 Basic HTML & CSS + git (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 2 CSS + Flex Model + Responsive Design (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 3 Javascript (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 4 Javascript Callback + Event + JSON (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 5 DOM + axios (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 6 Functional programming (6 ชั่วโมง)
เทอม 2
 • สัปดาห์ที่ 7 React JSX (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 8 Prop, state, Event Handler (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 9 Nested Component + Ant Design (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 10 React Router + Single Page Apps (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 11 Mounting Life Cycle Method, State Management, React Hook (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 12 Mini E-commerce Project + Upload Picture (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 13 Final Exam (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 14 Git for Team (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 15 Scrum Training (6 ชั่วโมง)
 • สัปดาห์ที่ 16-17 Final Project (12 ชั่วโมง/2วัน)
 • สัปดาห์ที่ 18 Present Day (6 ชั่วโมง)

Download Course Outline คลิก

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81442 - 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

28,037 THB .

(Excluded Vat 7%)

เรียนผ่านระบบห้องเรียนเสมือนจริง ทุกวันเสาร์

กำหนดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีจำนวนผู้เข้าอบรมครบตามที่กำหนด

ตัวเลือกในการชำระค่าอบรม

 • ชำระครั้งเดียว รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท*  
 • แบ่งชำระ 2 งวดๆ ละ 16,050 บาท รวมจำนวนเงิน 32,100 บาท*

(*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย) 

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม Enroll now หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระเงินหลังจากที่ท่านได้รับ Email ยืนยันการเปิดอบรมจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
18 Day(s)
Duration :
108 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
เรียนทุกวันเสาร์
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
นายไพบูลย์ พนัสบดี

CTO บริษัท โค้ทคิท อินโนเวชั่น จำกัด