Upcoming Courses

Showing 105 result

course image
Software Testing
Manage Container with Docker

  คุณเคยเสียเวลาไปกับการติดตั้ง Software และ Configuration เป็นวันๆเพื่อรัน Application กันมะ แล้วไหนจะปัญหาการลงโปรแกรมบนเครื่อง Development กับ Production คนละเวอร์ชั่นจนทำให้ Code เกิด Error หรือทำงานไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าคุณได้อบรมหลักสูตร Manage Container with Docker

course image
Robotics
Line Tracking Vision Workshop

การอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น โดยผู้ชนะอันดับแรกรับสิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการ World Robot League Festival 2024 ณ ประเทศเกาหลีใต้

course image
AI & Data Technology
ChatGPT Prompt Engineering for Developers

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer, Programmer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือท่านที่ทำงานในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer) เพื่อเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสร้างและปรับแต่งพร้อมท์ใน ChatGPT ให้ตอบสนองต่อการทำงาน

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ระหว่างการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจและมีแนวทางในการประยุกต์ใช้งานได้ดีขึ้น

course image
AI & Data Technology
AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive)

 แนวคิด "AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร" เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน AI กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ควรต้องเข้าใจศักยภาพของ AI และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการนำไปปรับใช้งาน สำหรับท่านที่มีแนวคิดหรือโปรเจคที่ต้องนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร สามารถเตรียมเนื้อหา/ข้อมูล และนำมาปรึกษาและอภิปรายในห้องอบรมเพื่อนำไปต่อยอดได้

course image
Digital Technology
DevOps CI/CD with Gitlab, Jenkins, K8s

เรียนรู้กระบวนการทำงานในรูปแบบ DevOps คือการทำงานร่วมกันของ 2 ส่วน คือ Software Development (Dev) มารวมกับ Information-Technology Operations (Ops) รวมถึงเรื่องการทำContinuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) และ Monitoring application 

course image
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
Digital Literacy
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น Infographic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Infographic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ Infographic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

course image
CYBER SECURITY ORIENTED
IoT Security

ในปัจจุบันอุปกรณ์ IoT ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้น รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการนำเอาอุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วยงานมากขึ้น ทั้งการควมคุมหรือการมอนิเตอร์เครื่องจักร ดังนั้นถ้าเรามองข้ามเรื่องของ Security ไป อาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับตัวบุคคลหรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ IoT ได้