Upcoming Courses

Showing 109 result

course image
Digital Technology
BPM and Workflow Application Development

จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจและและรูปแบบการดำเนินชีวิตของทุกคน
ดังนั้น เรามาพิจารณาและทบทวน (Business Process Management : BPM) ของธุรกิจ/องค์กร กันอีกสักครั้ง
เพื่อให้ Business Process และ Workflow สามารถทำงานสอดคล้อง พร้อมทั้งรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้ดี

course image
AI & Data Technology
Python for Programmers

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อพัฒนาโปรแกรมในระดับเชิงธุรกิจ หรือใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจกลไกของภาษาในระดับลึกซึ้ง และ เทคนิคการเขียนโปรแกรมในแบบภาษา Python ซึ่งมีแนวคิดหลายอย่างต่างจากภาษาอื่น

course image
Software Architecture and Design
Data Architecture for AI-Driven Business

ถ้าจะทำ #digitaltransformation ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง AI แล้วจะวาง #Architecture ยังไงให้ #AI ทำงานสนับสนุนธุรกิจได้อย่างเกิดประโยชน์เต็มที่ เนื้อหาคอร์สเน้นหลักการด้าน Data Architecture ที่จะสามารถสนับสนุนการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

course image
Internet of Things
Build IoT Server From Raspberry Pi

เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถนำ Raspberry PI มาสร้าง IoT Server ขนาดเล็กได้โดยไม่จำเป็นต้องเช่า Cloud หรือ Server ที่ต้องใช้งบประมาณสูง

course image
Factory Technology
Fusion 360 Fundamentals Workshop

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์และต้องการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Fusion 360 โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานและเทคนิคการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ จากนั้นจะเริ่มการขึ้นรูปขั้นสูง การสร้างภาพประกอบแยกชิ้นส่วน (Assemblies) การขยับกลไก (Assemblies moving) เรนเดอร์ภาพสวยงาม (realistic materials and Rendering) จากนั้นจะนำโมเดล 3 มิติทั้งหมดมาทำแบบแปลน(Drawings) พร้อมการส่งโมเดล 3 มิติไปผลิตด้วยเครื่อง 3D printer ได้

course image
Digital Technology
Cloud Native for Management

Cloud Native คือรูปแบบการพัฒนา Software ในยุคใหม่ที่เน้นไปที่การนำจุดเด่นในแต่ละ technology อันได้แก่ microservices, containers, CI/CD, DevOps มาผนวกรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น Solutionที่รองรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

course image
CompTIA Certification Program
(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

course image
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

ในปัจจุบัน บุคลากรและทักษะความรู้ด้าน #cybersecurity เป็นที่ต้องการและสำคัญสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะท่ามกลางยุคที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกต่างถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่บุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านนี้กำลังขาดแคลน  คุณล่ะ? พร้อมหรือยังที่จะเป็น Certified CyberSecurity Specialist? คอร์สอบรมเนื้อหาอัดแน่นสำหรับผู้สนใจอยากทำงานด้าน Cybersecurity เรียนจบพร้อม Certification ในระดับสากล

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?