Essential AI in Action for Everyone

 • TTDT16
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
AI & Data Technology

     

 เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดการทำงานกับData และ AIมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการตัดสินใจรวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Dataได้และการมาของAIทำให้การทำงานหลายอย่างง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างกายตลอด 24ชั่วโมง ทำยังไงจึงจะนำมาช่วยได้เต็มประสิทธิภาพและผ่อนแรงงานหลักของเราได้มากที่สุดเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับสูงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
10 September 2024 - 11 September 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Essential AI in Action for Everyone

  เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดการทำงานกับData และ AIมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการตัดสินใจรวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Dataได้และการมาของAIทำให้การทำงานหลายอย่างง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างกายตลอด 24ชั่วโมงทำยังไงจึงจะนำมาช่วยได้เต็มประสิทธิภาพและผ่อนแรงงานหลักของเราได้มากที่สุดเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับสูงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจว่า AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั่วไปได้อย่างไร

 •  สามารถแบ่งแยกได้ว่างานใดเหมาะกับ AI งานใดเหมาะกับคน

 • เข้าใจรากฐานของเทคโนโลยี AI เพื่อนำไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

 • เข้าใจรากฐาน Data ที่จะนำมาใช้งานกับ AI

 • เข้าใจการทำงานพื้นฐานของ AI เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจาก ChatGPT

 • รู้จักเครื่องมือทุนแรงใหม่ๆ ที่มาทดแทนคนได้บางส่วนแล้ว

 • เลือกรูปแบบการบริหารคนและหุ่นยนต์ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ Ai Tool เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • มีผู้บริหารที่ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการได้มากขึ้น
 • สร้างความตระหนักรู้ในเครื่องมือยุคใหม่ที่คนทั่วไปควรใช้เป็นด้วยตนเอง
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขึ้นอย่างน้อย 50 %

1           AI คืออะไร มีการใช้งานทั่วไปอย่างไรบ้าง?

2          AI vs Human งานไหนควรใช้ AI งานไหนควรใช้คนทำ

3          การใช้งาน ChatGPT เบื้องต้น

4          การเข้าใจบริบทและออกแบบ Prompt

5          การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบจาก AI

6          Privacy และ security in AI

7          AI และ Machine Learning คืออะไร

8          Basic Machince Learning workshop

9          แนะนำเครื่องมือ AI อื่นๆ นอกเหนือจาก chatgpt

10        แนะนำ ChatGPT Plugin ที่น่าสนใจ

11        การใช้ AI ช่วยสร้าง presentation อย่างรวดเร็ว

12        การใช้ AI สร้างภาพประกอบและสรุปข้อมูลจาก PDF

13        การใช้ AI ช่วยเขียนงานเอกสารเช่น อีเมล์, เอกสารโครงการ

14        พื้นฐานการทำงานด้าน Data Analyst เพื่อทำงานกับ AI

15        การนำเสนอ Visualize data เป็นกราฟด้วย AI สำหรับ present ผู้บริหาร

16        AI optimize workflow

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via emailttd@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:
Namfhon Pongyat
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81427
Email: namfhon@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

10,000 THB .

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
10 September 2024 - 11 September 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Mr.Paiboon Panusbordee

CTO บริษัท โค้ทคิท อินโนเวชั่น จำกัด