Scrum and Agile Practices

Business Analysis

เคยมั้ย? มี #Requirement เพียบ #Dev กันเป็นปี งานเสร็จมาทีเกิดต้องแก้อะไรก็ยากอีก ในปัจจุบันใครๆก็ทำงานแบบ Scrum & Agile ที่มีการวาง Backlog ไม่กลัว Requirement ที่อาจเปลี่ยนแปลง คอย Sprint ในการ Update ลูกค้าบ่อยๆไม่ใช่รอจนส่งมอบงาน เน้นทำงานและสื่อสารร่วมกันเป็นทีม มีผิดพลาดได้แต่ต้องแก้ให้เร็ว หลักสูตรออนไลน์ 2 วันนี้ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการนำแนวคิด Scrum & Agile มาใช้จริง และสอนโดย CERTIFIED SCRUM MASTER ที่มีประสบการณ์และอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มาอย่างยาวนาน

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
14-15 March 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
English
Venue
Venue :
Online
Type :
Online
Scrum and Agile Practices

Course Overview:
The use of Scrum and agile practices to manage software development is becoming wide-spread. Many people are aware of Scrum and would like to find out more or evaluate its suitability for their organisations.
This course is designed to provide an honest, independent perspective of Scrum that arms participants with sufficient understanding to decide on the next step for their organisation. One of the features of the course is its clear explanation of the relationship between Scrum and other popular agile practices. The course is delivered by a Certified Scrum Master with many years of experience in the software industry.

Course Features:
- Offers an honest, independent perspective of Scrum empowering participants to decide on the next step for their organisation.
- Ample time is allowed for discussion of real-world problems and participant's concerns.
- Includes many role-play exercises that give participants an opportunity to develop an in -depth understanding of Scrum.
- Delivered by a Certified Scrum Master with many years of experience in the software industry.

 • Product Owners, Product Managers, Scrum Masters, Agile Teams
 • Software Development Managers, Software Engineers, Software Developers, Requirements Engineers, Requirements Analysts
 • Business Analysts, Business Systems Analysts, Systems Analysts, Functional Analysts
 • Test Managers, Test Engineers, Test Analysts, Quality Assurance Staff
 • Chief Information Officers (CIO), Executives, Enterprise Architects, Data Architects
 • Engineering Managers, Systems Engineers, Electrical Engineers, Control Engineers, Mechanical Engineers, Human Factors Specialists

 • Introduces participants to some basic ideas about agile software development and explores the underlying philosophy of Scrum.
 • De-mystifies some of the agile jargon to provide a good foundation for further exploring Scrum in detail.
 • Provides an in-depth explanation covering the purpose and contents of the Product Backlog and the responsibilities and benefits of the Product Owner.
 • Walks participants through a detailed explanation of how Scrum Sprints work.
 • Provides participants with insight into some of the more common agile practices and how they support Scrum.
 • Discusses some of the change management issues associated with the introduction of Scrum based on a tried and proven change management approach.

History of Agile Practices:

 • Problems with the waterfall life cycle model
 • The history and philosophy of Agile methods
 • The 'Lightweight' approaches of the 1990 ’s
 • The Manifesto for Agile Software Development
 • Some popular Agile methods
 • eXtreme Programming (XP)
 • Dynamic System Development Method (DSDM)
 • Feature Driven Development (FDD)
 • Crystal
 • The Agile approach as an alternative to the waterfall life cycle model

Introduction to Scrum:

 • History and philosophy of Scrum
 • The New Product Development Game
 • Ken Schwaber and Jeff Sutherland at OOPSLA ’95
 • 'Inspect and adapt' as the underlying Scrum philosophy
 • The Scrum life cycle
 • Scrum roles
 • Product Owner, Scrum Master, Team
 • Other roles
 • Stakeholders, Subject Matter Experts (SMEs), Managers
 • Scrum work products

The Product Owner and Product Backlog:

 • The product backlog as a project 'to-do list'
 • Product Backlog Items
 • Software features vs. software requirements
 • Creating, refining and prioritising the Product Backlog
 • Characteristics of a good Product Backlog (DEEP)
 • Responsibilities of the product owner
 • Why is the Product Owner required?

Understanding Scrum Sprints:

 • Sprint Planning
 • Understanding 'velocity'
 • Creating the Sprint Backlog
 • Removing obstacles to progress
 • Tracking progress during the Sprint
 • The Potentially Shippable Product Increment and the definition of 'done'
 • The Sprint Review
 • Responsibilities of the team
 • Responsibilities of the Scrum Master
 • The Sprint Retrospective

Agile Practices Supporting Scrum:

 • Agile practices as the 'enablers' of Scrum
 • User Stories
 • Test-Driven Requirements
 • The Planning Game
 • Kanban
 • Test-Driven Development
 • Refactoring
 • Continuous Integration
 • Test Automation

Implementing Scrum and Managing Change:

 • The ADKAR change management model and Scrum
 • The dangers of 'Scrum-But'
 • Creating a Scrum change 'roadmap'

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ttd@swpark.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
 : +662 583 9992 Ext. 81421
 : +6681 913 1828
swp
You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

เพิ่มเพื่อน

15,000 THB .

กำหนดอบรมวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567

เวลา 09.00 - 16.00 น. (Online)

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างชาติ**

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
14-15 March 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Mr.Phil Robinson

CERTIFIED SCRUM MASTER ที่มีประสบการณ์และอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมาอย่างยาวนาน