บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อเป็นแหล่งรวม สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ด้านความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี

บริการพื้นที่เช่าสำนักงาน


เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย มีบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นแหล่งรวมสร้างคลัสเตอร์ สำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยสนับสนุนให้บริษัทได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือทางธุรกิจและเทคโนโลยี

Additional Facilites

 • Building Location

  Chaengwattana Road near Express Way exit “Pakkred”

 • Rental Space

  Approximately 7,500 square meter (5th–12th Floor)

 • Building Type

  Office building 36 storey • Facilities
  • Meeting room
  • PABX system for internal telephone
  • Personal protection system: CCTV, 24-hours security guards, Key card system
  • Fire protection system: Sprinkle, Smoke detector, Fire alarm

Practice Areas


 • Rental Charges

  450 Baht/ square meter/ month*

 • Rental Term

  3 years

 • Rental Deposit

  Refundable 3 months rental fee equivalent

 • Telephone Installation Charge

  5,000 Baht/ number (one-time charge)

 • Air conditioner Time (Regular)

  Monday – Friday (8 am – 6 pm) • Overtime Air condition Charge

  2,800 Baht/ hour/ AHU*

 • Parking Space

  1 car/ 120 square meter

 • Additional Parking Space

  2,000 Baht/ car/ month*

 • Electricity Charge

  5 Baht/ kilowatt-hour*

 • Remark

  Rental fee and leasing conditions maybe changed without prior notice. Price is excluded vat 7%*

Softwarepark Tenants

รายชื่อบริษัทผู้เช่า ภายในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Software Park Tenants List