Certified Design Thinking Professional (CDTP) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

 • TEPC14
 • Online
 • Intermediate
 • English | 0
Professional Certification Program

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

หลักสูตร Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่การเข้าใจ นิยาม สร้างสรรค์ จำลอง และ ทดสอบ ซึ่งเมื่อผ่าน 5 ขั้นตอนนี้ อาจทำให้คุณมองเห็นปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

Course description

Time
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
11-15 December 2023
Status :
Class postponed
Instructor
Name :
Language :
English
Venue
Venue :
Online by Zoom
Type :
Online
Certified Design Thinking Professional (CDTP) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Design thinking is more about doing than thinking. It has bias towards doing and making, over thinking and meeting. It embraces experimentation and prototyping to ensure the solution created meet to achieve the projected outcomes.

Prerequisites:

Candidate must have a pass in SPM English.

Who Should Attend:

Highly applicable for start-up owners, anyone in sales & marketing, product and business development, or anyone driven to stay in the forefront of new ideas and innovations, fueled by design thinking.

Exam Format:

The Design Thinking Executive Certification Exam consists of 50 multiple choice questions, with a passing score of 70%. You will recieve a certification upon passing the exam.

Learning Outcomes:

You will be able to confidently understand customer needs, ask the right questions, and prioritze problem-solving while generating meaningful collaboration solutions.

DAY 1 - Introduction & Empathize

 • The Design Challenge
 • Zooming 10,000 feet to the Organization
 • Let’s Ask Killer Questions
 • Identifying Roadblocks to Innovation
 • A brief Intorduction to Design Thinking
 • Understanding Empathy through Grammar
 • Interview the User using the Empathy Map
 • Customer Persona 1.0
 • Customer User Journey
 • Sharing Findings
 • Wall of Clues - Part 1

DAY 2 - Define

 • Wall of Clues - Part 2
 • From Clues to Hunches
 • Consolidating Hunches to Themes
 • Build a Point-of-View Statement
 • How Might We...

DAY 3 - Ideate & Prototyping

 • Let’s talk Ideas
 • Idea Voting & Discussion
 • Consolidating Ideas to Solutions
 • Building Prototypes of Solutions
 • Introduction to Figma

DAY 4 - Prototyping

 • Building an MVP - Part 1
 • Understanding UIUX and User-Friendliness
 • Building an MVP - Part 2
 • The Anatomy of a Good Pitch Deck
 • Building a Pitch

DAY 5 - Test & Pitch

 • Testing with Live Customers
 • Reiteration
 • Advocationg Design Thinking for Innovation
 • Collating Test Data & Presenting
 • Test Feedback
 • Final Presentation

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ" (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) to email ttd@swpark.or.th

 ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
  Saving Account Number: 080-0-00001-0
  Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
          ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
           Saving Account Number: 152-1-32668-1
           Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ           
Notes:
 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

เสกสรรค์ สังสุข (อิฐ)
Mr. Seksun Sungsook
Office. +662 583 9992 Ext. 81421
Mobile. +6681 913 1828

1654166951200

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.

The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

34,000 THB .

*หลักสูตรนี้เลื่อนอบรม ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง*

กำหนดอบรมวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2566

เวลา 09.00 - 16.00 น. (Online ผ่าน ZOOM)

-Click-เพื่อดูตัวอย่าง E-Certificate และ Digital Badge-

**บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรต่างชาติ**

***สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เสกสรรค์ สังสุข
Tel: 02-583-9992 Ext. 81421, 081-913-1828
Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
5 Day(s)
Duration :
30 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
11-15 December 2023
Status :
Class postponed

Instructor info