หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 • ITDEE0
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai
SWP-DEE School
-->

จุดเริ่มต้นของ "โปรแกรมเมอร์" ที่อยากเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
23 January 2023 - 24 January 2023
Status :
Open Register
Instructor
Name :
avatar
นายไพบูลย์ พนัสบดี

นายกสมาคม

Language :
Thai
Venue
Venue :
อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Type :
Classroom
หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

จุดเริ่มต้นของ "โปรแกรมเมอร์" ที่อยากเป็นวิทยากรมืออาชีพ
วัตถุประสงค์
 1. พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรให้แก่ นักพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมเมอร์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีคุณภาพรองรับต่อความต้องการของผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ
 2. ผลิตวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิตอล รวมถึงพัฒนาวิทยากรภายในของผู้ประกอบการเพื่อเสริมทักษะการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 3. ผลิตวิทยากรที่สามารถสอนได้อย่างน่าสนใจ และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐาน Coding มาก่อน รวมถึงสามารถเตรียมเนื้อหาและเอกสารการสอนที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้

 1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และโปรแกรมเมอร์ที่สนใจการสอน การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น
 2. วิทยากร/บุคคลทั่วไปในองค์กรที่ต้องการพัฒนาทักษะการสอน
 3. ครู-อาจารย์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสอน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีประสบการณ์ทำงานในเรื่องที่ต้องการสอนอย่างน้อย 1 ปี (Resume) หรือ ประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ / โปรแกรมเมอร์ จากสถาบันใดก็ได้

1. ผู้ประกอบการที่ส่งพนักงานเข้าอบรม สามารถนำค่าอบรมไปขอลดหย่อนภาษีได้ 200%

2. สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการ DEE School เพื่อเป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือวิทยากร 

23 มกราคม 2566
8.30 - 9.00      ลงทะเบียน
9:00 - 9:30      การแนะนำภาพรวมองค์ประกอบการสอน Class Programming สำหรับผู้เรียนมือใหม่
9:30 - 10:00    การกำหนดเป้าหมายและรูปแบบการสอน, เครื่องมือ, สื่อที่เหมาะสม
10:00 - 10:30  การเรียบเรียงลำดับเนื้อหาในหลักสูตร
10:30 - 10:45  Break
10:45 - 11:15  การเตรียมสื่อการสอน
11:15 - 12:00  Workshop: ทดลองทำสื่อการสอน
12:00 - 13:00  Lunch Break
13:00 - 13:30  การเตรียม Code ตัวอย่าง และ Environment ของการเรียน
13:30 - 14:30  เทคนิคการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้, บุคลิกภาพผู้สอน
14:30 - 14:45  Break
14:45 - 15:15  เทคนิคการถ่ายทอดของวิทยากร การยกตัวอย่างในกรณีต่างๆ
15:15 - 16:00  Workshop : แบ่งกลุ่มฝึกฝนการสอน

24 มกราคม 2566
8:30 - 9:00    ลงทะเบียน
9:00 - 9:30     เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนในแต่ละช่วงของวัน
9:30 - 10:00   การแก้ไขสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง
10:00 - 10:30 การตรวจสอบความเข้าใจนักเรียนระหว่างสอนและการประเมิน, การตั้งคำถาม
10:30 - 10:45 Break
10:45 - 12:00 Workshop การฝึกสอนภายในกลุ่ม
12:00 - 13:00 Lunch Break
13:00 - 14:30 ฝึกสอนภาคปฏิบัติหน้าชั้นเรียน (1)
14:30 - 14:45 Break
14:45 - 16:00 ฝึกสอนภาคปฏิบัติหน้าชั้นเรียน (2)

>>Download Course Outline<<

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

9,000 THB .

ราคาพิเศษ 9,000 บาท* เพียงลงทะเบียนก่อน 13 ม.ค. 66

ราคาปกติ 12,000 บาท* เริ่ม 14 ม.ค. 66

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
23 January 2023 - 24 January 2023
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
นายไพบูลย์ พนัสบดี

นายกสมาคม