การสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ ให้รองรับภาษาไทย บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu

Digital Technology

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สามารถสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu ถึงสามารถรับส่งอีเมลที่เป็นชื่อและโดเมนภาษาไทยได้
(ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย)

Course description

Time
Days :
1 Day(s)
Duration :
6 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
28 April 2023
Status :
Class end / Close
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องอบรม ชั้น3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Type :
Classroom
การสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ ให้รองรับภาษาไทย บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu

สามารถสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ บนระบบปฏิบัติการ Ubuntuรวมถึงสามารถรับส่งอีเมลที่เป็นชื่อและโดเมนภาษาไทยได้ เช่น คนคน.ไทย นอกเหนือจากอีเมลที่ชื่อและโดเมนเป็นภาษาอังกฤษแบบที่ใชักันอยู่ในปัจจุบัน และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำระบบเป็นที่ยอมรับสากล หรือ Universal Acceptance (UA)

ความรู้พื้นฐาน Unix หรือ Linux

อุปกรณ์ที่ใช้อบรม : คอมพิวเตอร์โน้ตบุค (ผู้เรียนเตรียมมาเอง)

  • EAI Email Server 
  • การติดตั้ง เช่น hostname, firewall, SSL Cert, MySQL, postfix, dovecot 

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: 02-583-9992 Ext. 81440 - 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

*** ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
(Thai Network Information Center Foundation)

Enroll nowขออภัย คลาสนี้สิ้นสุดและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
1 Day(s)
Duration :
6 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
28 April 2023
Status :
Class end / Close

Instructor info
avatar
อ.อนาวิล พงศบริพัตร

วิทยากร

avatar
อ.ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

วิทยากร