Data Center (How to Create Your Own Data Center)

AI & Data Technology

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาระบบหรือผู้ดูแลจัดการข้อมูลที่มีในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้การปฏิรูปข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูล โดยจะใช้ภาษา Python ในการทำงานและสร้างระบบที่ใช้งานได้จริง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมขั้นสูง แต่ควรจะคุ้นเคยกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ Web Browsers

Course description

Time
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
15 July 2024 - 18 July 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Software Park Training Room 3rd floor, Software Park Building Chaengwattana Road, Pakkred Nonthaburi
Type :
Classroom
Data Center (How to Create Your Own Data Center)

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาระบบหรือผู้ดูแลจัดการข้อมูลที่มีในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้การปฏิรูปข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และสร้างเว็บไซต์สำหรับให้บริการข้อมูล โดยจะใช้ภาษา Python ในการทำงานและสร้างระบบที่ใช้งานได้จริง ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมขั้นสูง แต่ควรจะคุ้นเคยกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ Web Browsers

กลุ่มเป้าหมาย
- Programmer
- Developer
- นักพัฒนาโปรแกรม นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่ต้องเรียนรู้เรื่อง Data Center

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้เรียนควรสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ
Windows ได้และ Web Browsers

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับปรุงข้อมูลในองค์กรของรัฐหรือเอกชนเพื่อสร้างศูนย์ให้บริการข้อมูล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ วางแผนพัฒนาโครงการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างธุรกิจหรืองานบริการแบบใหม่ได้

รายละเอียดหลักสูตร
1. แนะนำความรู้พื้นฐานของภาษา Python พัฒนาเว็บไซต์ทั้งด้าน Server และ Client สำหรับสื่อสารอย่าง Restful สร้าง Web Service API และสร้าง Application Client
2. ใช้ภาษา Python จัดการกับข้อมูลในไฟล์ csv, json, xml และ pdf ติดต่อกับฐานข้อมูล ทั้งแบบที่เป็น Relational และ Non-Relational ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลบน Cloud และใช้งานระบบ Private Blockchain ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลที่มีมาเป็นแบบจำลองเพื่อการทดสอบปรับปรุง เปลี่ยนรูปแบบข้อมูล (Data Cleanup Preparation and Normalization) และแสดงการนำข้อมูลจาก Websites (Web Scraping) มาใช้ประโยชน์
3. ติดตั้ง Web Server (Flask) และนำข้อมูลขึ้นให้บริการสำหรับ:
    - เรียกขอข้อมูลในรูปแบบ txt, json, xml, csv, image, binary หรือ file
    - สร้าง Web API เพื่อเรียกขอข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง
    - สร้าง Admin Pages เพื่อจัดการกับข้อมูลอย่าง Create, Retrieve, Update และ Delete
    - สร้าง Authentication Pages สำหรับการ login และตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
4. สร้าง Client Pages สำหรับใช้งานจาก Browsers และสร้าง Application Client ที่มี GUI เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แสดงข้อมูลเป็นกราฟและแผนภูมิ (Data Visualization and Presentation)

Keywords:  excel, sqlite, mango, redis, numpy, panda, matplotlib, flask, requests, admins, filesvr, beautiful soup, selenium, tkinter, mongoatlas, pythonanywhere, heroku, multichain, dash, streamlit.

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email TTD@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:
Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 81426
Email: songsiri@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.

13,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll now

Course Detail :
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
15 July 2024 - 18 July 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
Dr.Werasak Suengtaworn