DATA & AI Developer

 • ITDEE3
 • Hybrid
 • Fundamental
 • Thai | 0
DEE SchoolAI & Data Technology

หลักสูตรเปลี่ยนสายอาชีพมุ่งเน้นให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถทำงานในตำแหน่ง DATA & AI ได้จริง โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

พิเศษ! รับทุนสนับสนุนการศึกษา 15,000 บาท* เมื่อจบหลักสูตรและผ่านการทดลองงาน

(*เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้)

Course description

Time
Days :
16 Day(s)
Duration :
96 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
เรียนทุกวันเสาร์
Status :
Class postponed
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Module 1-2 Online Workshop ผ่าน MS Team Module 3 ตามที่ผู้เรียนเลือก
Type :
Hybrid
DATA & AI Developer

เนื่องจากการขาดแคลนกำลังคนที่เข้าใจในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน เพราะเป็นเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรให้มีการกระทำและคิดอย่างมีเหตุผลแบบมนุษย์ เป็นการนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี Cloud Computing และ Big Data ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โรงงาน รวมถึงอุสาหกรรมอื่น ในการถ่ายข้อมูลไปมาระหว่างเครื่องจักรในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสร้างองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้นการทำงานสาย AI จึงมีความซับซ้อนและต้องการความเข้าใจเฉพาะ ในขณะเดียวกันอัตราการว่างงานและการถูกเลิกจ้างในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นเพิ่มสูงขึ้น ทางเราจึงพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรทางด้าน AI และแก้ปัญหาการว่างงาน โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่ผ่านการเรียนและการอบรมสามารถทำงานได้จริง โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม  

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่สนใจเปลี่ยนอาชีพหรือพัฒนาทักษะ และมีอายุ 17 ปี ขึ้นไป หรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ขึ้นไป


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ


วัตถุประสงค์การอบรม
 1. พัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจสายงานด้านนักพัฒนาซอฟแวร์และโปรแกรมเมอร์ ในการนำ AI ไปใช้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. ผลิตบุคคลากรที่สามารถใช้ทักษะทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) ในการต่อยอดการทำงานได้ตามความต้องการของบริษัทต่างๆ ในปัจจุบันเพิ่มและพัฒนาประสบการณ์ทำงานจากการฝึกงานในบริษัท เพื่อให้บุคคลากรมีทักษะและสามารถนำไปปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
 3. เพิ่มทักษะของบุคคลากรและพัฒนาประสบการณ์ทำงานจากการฝึกงานด้านระบบปัญญาประดิษฐ์  (AI : Artificial Intelligence) ในบริษัท สำหรับนำไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นระบบ

Module 1 Data & AI Engineering Principles (12 lectures hours/12 workshops hours) Total 24 hours

 • Overview of Data & AI Engineering (6h)
 • Data Processing Pipelines & Architectures (6h)
 • Data Pre-processing, Feature Extraction & Ai Models (6h)
 • Designing & Developing AI Applications (6h)

Module 2 Data & AI Platform Implementation (12 lectures hours/12 workshops hours) Total 24 hours

 • Data Ingestion & Cloud Services (6h)
 • Cloud Libraries for Data Processing & Visualization (6h)
 • Cloud-based AI Engines (6h)
 • AI Platform Integration & Deployment (6h)

Module 3 Project-based Workshop (24 consulting hours /24 workshops hours) Total 48 hours


DOWNLOAD COURSE OUTLINE

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email tes@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81443

Email: tes@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

28,037 THB .

(Excluded Vat 7%)

ราคาสุทธิ 30,000 บาท (รวมภาษี)

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม Enroll now หลังจากลงทะเบียนแล้ว กรุณาชำระเงินหลังจากที่ท่านได้รับ Email ยืนยันการเปิดอบรมจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น

  (รุ่นนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ท่านที่สนใจสามารถลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่ง เมื่อรุ่นต่อไปเปิดรับลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปค่ะ)

Enroll nowขออภัย คลาสนี้เลื่อนอบรมและขอปิดรับลงทะเบียน

Course Detail :
Days :
16 Day(s)
Duration :
96 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
เรียนทุกวันเสาร์
Status :
Class postponed

Instructor info
avatar
Mr.Tapanan Yeophantong

Assistant Dean for External Affairs