การสร้าง IoT Server โดยใช้ Raspberry Pi

 • ITID104
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai | 0
industry 4.0 training

Advanced IoT :   สามารถออกแบบและสร้าง IoT Server สร้างระบบจัดการข้อมูลสำหรับระบบ IoT บน MQTT/HTTP Protocol และสร้างฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับ IoT Server

Course description

Time
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:30:00
Training Date :
04 July 2023 - 07 July 2023
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
สำนักงานใหญ่ EECI วังจันทร์ จ.ระยอง
Type :
Classroom
การสร้าง IoT Server โดยใช้ Raspberry Pi

1. สามารถออกแบบและสร้าง IoT Server หรือ IoT Platform ให้เหมาะกับงาน

2. สร้างระบบจัดการข้อมูลสำหรับระบบ IoT บน MQTT/HTTP Protocol

3. สร้างฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับ IoT Server และนำมาประยุกต์ใช้บน Dashboard และ Notification

4. ทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม

https://swpark.or.th/assets/images/courses/i40/ITID104_SMCRegis.webp

1. สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC รับการสนับสนุนส่วนลด 50% จากสำนักงานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เหลือ 14,000 บาท

2. บริษัทสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรได้อีก 2.5 เท่า

 • Day1:
  • เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างระบบ IoT
  • ติดตั้งและตั้งค่า OS บน Raspberry Pi (ใช้แทน Server ในการอบรม)
  • ติดตั้งและฝึกใช้งาน Node-RED เบื้องต้น (ใช้แทนอุปกรณ์ IoT ในการอบรม)
 • Day2:
  • ออกแบบระบบจัดการข้อมูลระบบ IoT
  • เรียนรู้และเข้าจรูปแบบการสื่อสารแบบ MQTT
  • ติดตั้งและตั้งค่า MQTT Server บน Server
  • ฝึกใช้งานการสื่อสารบน MQTT Server
 • Day3:
  • เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้างของ Database ในระบบ IoT
  • ติดตั้งและตั้งค่า Database บน Server 
  • ฝึกใช้งาน Database โดยนำข้อมูลจาก Node-RED สั่งผ่าน MQTT Server
 • Day4:
  • ติดตั้งและตั้งค่า Dashboard บน Server
  • สร้างแอพพลิเคชั่น Dashboard สำหรับระบบ IoT 
  • สร้างระบบแจ้งเตือนบน Server

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email nauprang.cha@nectec.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: 0-2564-6900  Ext. 2469, 2328

Mobile : 09-5105-6965, 09-7732-4611

Email: nauprang.cha@nectec.or.th , piyawat.jom@nectec.or.th

28,000 THB .

คลิกลงทะเบียนผ่าน Google Form 

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
4 Day(s)
Duration :
24 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:30:00
Training Date :
04 July 2023 - 07 July 2023
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน

วิศวกร ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ(CPS)