รูปแบบการสื่อสารต่างๆ และการจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0

 • ITID105
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
industry 4.0 training

Basic Industrial IoT : การสร้าง หรือเลือกใช้ IoT Gateway สามารถเข้าใจข้อมูล และรูปแบบการสื่อสารต่างๆ เพื่อสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักร นำมาประยุกต์ใช้ในงาน

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
00:00:00 - 00:00:00
Training Date :
18 July 2023 - 20 July 2023
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
สำนักงานใหญ่ EECI วังจันทร์ จ.ระยอง
Type :
Classroom
รูปแบบการสื่อสารต่างๆ และการจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรม 4.0

1. สามารถสร้าง หรือเลือกใช้ IoT Gateway ให้เหมาะสมกับงานได้

2. เข้าใจข้อมูล และรูปแบบการสื่อสารต่างๆ เพื่อสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องจักรได้

3. นำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เช่น การคำนวณค่า OEE การทำ Dashboard

https://swpark.or.th/assets/images/courses/i40/ITID105_SMCRegis.webp

1. สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC รับการสนับสนุนส่วนลด 50% จากสำนักงานคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) เหลือ 10,500 บาท

2. บริษัทสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายจากกรมสรรพากรได้อีก 2.5 เท่า

 • Day1: 
  • เรียนรู้ที่มา ความหมาย และองค์ประกอบของ Industrial IoT
  • เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม (PLC, HMI และ IoT Gateway)
  • เรียนรู้การกำหนดที่อยู่ของข้อมูลในอุปกรณ์อุตสาหกรรม (Data Tag และ Data Block)
  • เรียนรู้การจัดการข้อมูลจาก Data Tag และ Data Block
 • Day2:
  • เรียนรู้ Protocol ที่ใช้ในการสื่อสารใน Industrial IoT
  • เรียนรู้การใช้งาน Modbus Communication ในงานอุตสาหกรรม
  • เรียนรู้การจัดการข้อมูลจาก Modbus TCP/IP
  • เรียนรู้การทำ Dashboard สำหรับระบบ Industrial IoT 
 • Day3:
  • เรียนรู้การทำ Notification สำหรับระบบ Industrial IoT
  • เรียนรู้การคำนวณค่า OEE และจัดทำ Production Plan
  • เรียนรู้การทำ Maintenance

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email nauprang.cha@nectec.or.th
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: 0-2564-6900  Ext. 2469, 2328

Mobile : 09-5105-6965, 09-7732-4611

Email: nauprang.cha@nectec.or.th , piyawat.jom@nectec.or.th

21,000 THB .

คลิกลงทะเบียนผ่าน Google Form 

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
00:00:00 - 00:00:00
Training Date :
18 July 2023 - 20 July 2023
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน

วิศวกร ทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ(CPS)