Certified Assessor Program

 • ITID106
 • Hybrid
 • Intermediate
 • Thai | 0
industry 4.0 training

Certified Assessor Program หลักสูตรสำหรับผู้ประเมิน Thailand i4 Index
อบรมพร้อมสอบทฤษฎี+ปฎิบัติ และกิจกรรมการเป็น Consult ฝึกหัด ด้าน Thailand 4.0 Index สามารถทำงานได้ทันที

Course description

Time
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
17 ส.ค. 2566 (1-day Workshop) , 22, 29 ส.ค. 2566 (Online)
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
(1-day Workshop) ห้องอบรมชั้น3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
Type :
Hybrid
Certified Assessor Program

 • กิจกรรมที่1: อบรม (1-day Workshop) : วันพฤหัสฯที่ 17 ส.ค. 2566  เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
 • กิจกรรมที่2: สอบทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์: วันอังคารที่ 22 ส.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ: วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 2566
 • กิจกรรมที่3: สอบปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์: วันอังคารที่ 29 ส.ค. 2566 ประกาศผล: วันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 2566
 • กิจกรรมที่4: สอบภาคสนาม (On-The-Job Exam) อย่างน้อย 3 ครั้งการประเมิน ผู้อบรมรับผิดชอบจัดหาโรงงานเพื่อทำการทดสอบภาคสนาม

 • กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเป็นที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจบการอบรม

 • Certificate of Qualification to be an Assessor 
 • username to access web portal as an assessor for 3 years

โปรโมชั่น : เข้าใช้ Portal ฟรี 6 ครั้ง หรือภายใน 6 เดือนหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/assessment

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตรและรับประกาศนียบัตร

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าฟังบรรยายให้ครบ 100% ของเวลาอบรม
 • ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี และผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ 70% (คำถาม 20 ข้อ โดยเป็นข้อมูลสถานการณ์ที่ Assessor พบระหว่างการประเมิน และให้ผู้สอบระบุ Banding ที่เหมาะสมกับสถาณการณ์นั้นๆ พร้อมอธิบายเหตุผลสนับสนุน)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ และผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ 70% (มีข้อมูลสถานการณ์ 4 สถานการณ์  ผู้สอบต้องระบุ Banding และเหตุผลประกอบการให้ Banding นั้นๆ  และนำข้อมูลมาจัดทำ Presentation ภายในระยะเวลาสอบที่กำหนด พร้อม (จำลอง) การนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการสอบ
 • ผู้เข้าอบรมเข้าฝึกภาคสนาม/Consult ฝึกหัด (On-The-Job Exam) อย่างน้อย 3 ครั้งการประเมิน (observe การประเมิน 2 ครั้ง + lead การประเมินจริง 1 ครั้งหรืออย่างน้อย 9 มิติย่อย) ผู้เข้าอบรม/หน่วยงานของผู้เข้าอบรม จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาการประเมิน(ที่มี Certified Assessor) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำ OJT

 • Framework of Thailand i4.0 Index - 6 มิติหลัก 17 มิติย่อย, 6 bands of readiness level 
 • 80:20 Principle & Guideline for Banding System 
 • Banding System - 6 มิติหลัก 17 มิติย่อย Thailand i4.0 Index 
 • Introduction to Ranking System - Cost Profile, KPI และ Planning Strategy 
 • การเตรียมตัวก่อนประเมิน (Briefing call) การเลือกพนักงานที่จะเข้าร่วมในวันประเมิน การใช้ web portal ในการกรอก Cost และ KPI)
 • การเริ่มใช้ web portal และขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมิน 
  1. วิธีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (Certified Assessor)
  2. วิธี apply เพื่อขอเป็น Lead Assessor ให้ ผู้ประกอบการ 
  3. การใช้เมนูต่างๆ ของ Assessor เพื่อกรอกข้อมูลและทำรายงานการประเมิน (Assessment Report)
 • ชี้แจงแนวทางการสอบทฤษฎี + ปฏิบัติ
 • ชี้แจงแนวทางการทำ OJT/ Consult ฝึกหัด
 หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ita@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

นายศิวกร สิริวัฒนานันท์ (Mr. Siwakorn Siriwattananan)

งานที่ปรึกษาด้านไอที (IT Advisory: ITA)

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) 

โทร.: 0 2583 9992 ต่อ 81431-3

Email: siwakorn@swpark.or.th , ita@swpark.or.th

69,000 THB .

(ราคายังไม่รวม Vat 7%)
สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Enroll nowขออภัย ขณะนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

Course Detail :
Days :
3 Day(s)
Duration :
18 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
17 ส.ค. 2566 (1-day Workshop) , 22, 29 ส.ค. 2566 (Online)
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
ทีมวิทยากร จากโปรแกรม ITAP สวทช.

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม