การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

 • ATSR01
 • Classroom
 • Fundamental
 • Thai | 0
Software TestingService Robots & IoT

เรียนรู้วิธีการการออกแบบและการจัดทําซอฟตแวร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ การออกแบบซอฟตแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนการส่งมอบซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ (software testing) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยค้นหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในระบบ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 4-5 ก.ย. 67 (ลงทะเบียนราคาปกติ)
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องอบรม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ
Type :
Classroom
การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

 • เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบ การออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์
 • เรียนรู้ทดสอบ และการส่งมอบระบบซอฟต์แวร์

 • Software Tester
 • Quality Assurance
 • Software Tester Manager หรือ Quality Assurance Manager
 • Business Analyst
 • Programmer หรือ Developer
 • Senior Programmer หรือ Senior Developer
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์

 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจรูปแบบและแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบงาน 
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจปัญหาของการพัฒนาระบบ และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจปัญหาและแนวทางในการพัฒนา และทดสอบระบบงานที่ดี 
 • เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจปัญหาและแนวทางในการส่งมอบระบบงาน

 • รูปแบบและแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และ ทดสอบระบบงาน
  • Software Development Life Cycle
   • Requirement phase
   • Analyze and design phase
   • Development phase
   • Testing phase
   • Deployment phase
  • Workshop
 • ปัญหาของการพัฒนาระบบ และ แนวทางการแก้ไขปัญหา
  • Iterative and Incremental development process
   • Why, What and How
   • Prioritize feature
   • Introduction to Scrum framework
    • Roles
    • Processes
    • Workshop
 • ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา และ ทดสอบระบบงานที่ดี
  • Test-last vs Test-first development
  • แนวทางในการจัดการปัญหา
   • Features
   • Story/Flow
   • Tasks
  • แนวคิดการทดสอบระบบงาน
   • Black box testing
   • White box testing
  • รูปแบบของการทดสอบระบบงาน (Functional testing)
   • Unit test
   • Integration test
   • Component test
   • Contract test
   • End-to-end test
  • รูปแบบของการทดสอบระบบงาน (Non-Functional testing)
   • Performance testing
   • Security testing
  • Workshop
 • ปัญหาและแนวทางในการส่งมอบระบบงาน
  • เป้าหมายของการส่งมอบ
   • Fast feedback / Time to market
   • High quality
  • ออกแบบ และ สร้างขั้นตอนการส่งมอบระบบงาน
   • Path to production
   • ปรับเปลี่ยนการทำงานจาก manual ไปยัง automation
  • Workshop

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ita@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81431 - 81433

Email: ita@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

10,000 THB .

หลักสูตรนี้ลงทะเบียนรับส่วนลด! แบบแพคเกจ ได้

ดูรายละเอียดและ ลงทะเบียนแบบแพคเกจ ได้ที่นี่

หรือลงทะเบียนในราคาปกติ ที่ปุ่มด้านล่าง

อบรมหลักสูตรนี้! แถมฟรี หลักสูตร Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant (อบรม 25-26 พ.ย. 67) พัฒนาซอฟต์สกิลการสื่อสาร สู่การเป็นโค้ช ที่ปรึกษา หรือผู้นำทีม

Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 4-5 ก.ย. 67 (ลงทะเบียนราคาปกติ)
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

Software Engineering / Software Practitioner / Agile Practitioner and Technical / Software Analyst / Software developer