การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011

 • ATSR02
 • Online
 • Fundamental
 • Thai | 0
Software TestingService Robots & IoT

เรียนรู้การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล ISTQB และมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011 สู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ และเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ISO/IEC 25040:2011 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

Course description

Time
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 11-12 ก.ย. 67 (ลงทะเบียนราคาปกติ)
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
อบรมออนไลน์ผ่าน WebEX
Type :
Online
การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011

 • เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ 
 • เรียนรู้มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ของ ISTQB และ ISO/IEC 25040:2011 
 • การประยุกต์ใช้มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์กับการพัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์ 

 • Software Tester 
 • Quality Assurance 
 • Software Tester Manager หรือ Quality Assurance Manager 
 • Business Analyst 
 • Programmer หรือ Developer 
 • Senior Programmer หรือ Senior Developer

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

 • เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ของ ISTQB และ ISO/IEC 25040:2011
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอบมาตรฐาน Software Testing

 • Introduction and Software Testing Foundation
 • Software Testing in Software Development Life Cycle
 • Static Testing: Review and Inspection
 • Test Technique: Black Box
 • Test Technique: White Box
 • Test Management
 • Test Tool and Software Testing Standard ISO/IEC 25040:2011
 • การขอรับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ISO/IEC 25040:2011  และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ita@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81431 - 81433

Email: ita@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

10,000 THB .

หลักสูตรนี้ลงทะเบียนรับส่วนลด! แบบแพคเกจ ได้

ดูรายละเอียดและ ลงทะเบียนแบบแพคเกจ ได้ที่นี่

หรือลงทะเบียนในราคาปกติ ที่ปุ่มด้านล่าง

อบรมหลักสูตรนี้! แถมฟรี หลักสูตร Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant (อบรม 25-26 พ.ย. 67) พัฒนาซอฟต์สกิลการสื่อสาร สู่การเป็นโค้ช ที่ปรึกษา หรือผู้นำทีม

Enroll now

Course Detail :
Days :
2 Day(s)
Duration :
12 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 11-12 ก.ย. 67 (ลงทะเบียนราคาปกติ)
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
คุณพนิตา เมนะเนตร

ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT