มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482

 • ATSR07
 • Classroom
 • Intermediate
 • Thai | 0
Software TestingService Robots & IoT

เรียนรู้มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482  สู่แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการตามมาตรฐาน ISO 13482 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

Course description

Time
Days :
1 Day(s)
Duration :
6 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 19 พ.ย. 67 (ลงทะเบียนราคาปกติ)
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
Type :
Classroom
มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์หุ่นยนต์บริการ ISO 13482

เรียนรู้ เข้าใจมาตรฐาน ISO 13482 มาตรฐานความปลอดภัยหุ่นยนต์บริการสำหรับส่วนซอฟต์แวร เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ เตรียมความพร้อมขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ ตามมาตรฐาน ISO 13482 และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้

 • Software Tester 
 • Quality Assurance 
 • Software Tester Manager หรือ Quality Assurance Manager 
 • Business Analyst 
 • Programmer หรือ Developer 
 • Senior Programmer หรือ Senior Developer

 • เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 13482
 • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์

 • แนะนำมาตรฐาน ISO 13482
 • วิธีการทดสอบหุ่นยนต์บริการ ISO 13482
 • ดูงานการทดสอบหุ่นยนต์บริการ
 • การขอรับการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มาตรฐาน ISO 13482  และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ถาม-ตอบ

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email ita@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81431 - 81433

Email: ita@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 

6,000 THB .

หลักสูตรนี้ลงทะเบียนรับส่วนลด! แบบแพคเกจ ได้

ดูรายละเอียดและ ลงทะเบียนแบบแพคเกจ ได้ที่นี่

หรือลงทะเบียนในราคาปกติ ที่ปุ่มด้านล่าง

อบรมหลักสูตรนี้! แถมฟรี หลักสูตร Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant (อบรม 25-26 พ.ย. 67) พัฒนาซอฟต์สกิลการสื่อสาร สู่การเป็นโค้ช ที่ปรึกษา หรือผู้นำทีม

Enroll now

Course Detail :
Days :
1 Day(s)
Duration :
6 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:00:00
Training Date :
อบรม 19 พ.ย. 67 (ลงทะเบียนราคาปกติ)
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
คุณพนิตา เมนะเนตร

ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT