สัมมนา RoboIoT Certify: ปลดล็อคมาตรฐานระดับสากล

 • ATSR17
 • Classroom
 • General
 • Thai | 0
Service Robots & IoT

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย อัพเดต! การพัฒนามาตรฐาน การทดสอบ และการรับรอง ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการและ ผลิตภัณฑ์ IoT ของไทย สู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล ที่จะช่วยให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมและมาตรการความคุมโดยหน่วยงานภาครัฐ พร้อมเปิดตัวโครงการให้ทุนสนับสนุนเพื่อการทดสอบ รวมถึงการ Pre-Test ที่จะชวนเอาผลิตภัณฑ์ของท่านมาทดสอบเบื้องต้น ก่อนการทดสอบจริงครอบคลุมทุกหัวข้อการทดสอบ

Course description

Time
Days :
1 Day(s)
Duration :
8 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:30:00
Training Date :
01 August 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
ห้องออดิทอเรียม อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
Type :
Classroom
สัมมนา RoboIoT Certify: ปลดล็อคมาตรฐานระดับสากล

 • "ปลอดภัย ได้มาตรฐาน! แนวทางการส่งเสริม ควบคุม กำกับดูแล"
  เสวนาเข้มจัด! ... โดยคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ การรับรอง ด้านประสิทธิภาพการใช้งานหุ่นยนต์บริการในบ้าน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการของไทยสู่ตลาดสากล

 • Pre-Test
  การทดสอบเบื้องต้น ช่วยลดความเสี่ยงก่อนทดสอบจริง (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด)

 • Test Fund
  ทุนสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ และผลิตภัณฑ์ IoT รวม 2,000,000 บาท
 • ความปลอดภัย (Safety)
 • มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (กสทช. มท. 1035 – 2562 )
 • ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 • ประสิทธิภาพการใช้งาน
 • ซอฟต์แวร์และฟังก์ชันการทำงาน
 • ความปลอดภัยด้านซอฟต์แวร์

 • เจาะลึก! ทุกการทดสอบ รีพอร์ตที่จะได้รับ พร้อมตอบทุกข้อสงสัย.

ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ และผลิตภัณฑ์ IoT

 • การพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ การรับรอง ด้านประสิทธิภาพการใช้งานหุ่นยนต์บริการในบ้าน
 • แนวทางการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ดูแล โดยหน่วยงานภาครับและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Pre-Test การทดสอบเบื้องต้น ก่อนการทดสอบจริงทุกหัวข้อการทดสอบ
 • โครงการส่งเสริมการทดสอบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ และผลิตภัณฑ์ IoTสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล ด้วยการให้ทุนสนับสนุนเพื่อการทดสอบ รวม 2,000,000 บาท

กำหนดการ

08.00  - 09.00 น.             ลงทะเบียน   

09.00  - 09.15 น.             กล่าวต้อนรับ

09.15  - 10.15 น.             เสวนา “ปลอดภัย ได้มาตรฐาน! แนวทางการส่งเสริม ควบคุม กำกับดูแล”

                                          โดย คณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานและการทดสอบ การรับรอง
                                          ด้านประสิทธิภาพการใช้งานหุ่นยนต์บริการในบ้าน
                                          เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการของไทยสู่ตลาดสากล

- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
- ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)
- ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT
- เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

10.15  - 10.30 น.             รับประทานอาหารว่าง

10.30  - 11.15 น.             มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ

                                          โดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์
                                          ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

11.15  - 12.00 น.             มาตรฐานด้านซอฟต์แวร์

                                          โดย ดร.พนิตา เมนะเนตร
                                          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

12.00  - 13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  - 13.45 น.             มาตรฐานความปลอดภัย

                                          โดย คุณเรืองฤทธิ์ หนิแหนะ
                                          ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

13.45  - 14.30 น.             มาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

                                          โดย คุณฉัตรชัย เรืองปรีชา
                                          ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

14.30  - 15.15 น.             มาตรฐานความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

                                          โดย คุณเอนก มีมูซอ
                                          ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

15.15  - 15.30 น.             รับประทานอาหารว่าง

15.30  - 16.15 น.             โครงการส่งเสริมการทดสอบผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ
                                           และผลิตภัณฑ์ IoT สู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล

                                          โดย คุณศิวกร สิริวัฒนานันท์
                                          เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

16.15  - 16.30 น.             ถาม - ตอบ

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email siwakorn@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81431 - 81433

Email: siwakorn@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 


เพิ่มเพื่อน

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

Enroll now

Course Detail :
Days :
1 Day(s)
Duration :
8 Hour(s)
Time :
09:00:00 - 16:30:00
Training Date :
01 August 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
ทีมวิทยากร RoboIoT Certify

ปลดล็อคมาตรฐานระดับสากล