การพัฒนาทักษะด้าน

Lean-IoT-AI เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ตามแนวคิด Lean

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

Location:
ณ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
Date & Time:
30 ส.ค. 2566
9.00 - 16.00 น.
About this event

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้าน Lean-IoT-AI เพื่อความยั่งยืนขององค์กรตามแนวคิด Lean" ยกระดับองค์กร พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อความยั่งยืน

  • ทำไมถึงต้องทำลีน (Why LEAN?)
  • ความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน IoT และ AI ด้วยแนวทางของลีน
  • การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืน
  • Machine Automation Sytem โรงงานต้องฝึกคนให้รับรู้ Automation 4.0 (IoT)

Speakers
avatar
อ.การุญ นิจนานานันท์
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมการสร้างผู้นำแบบลีน Total Lean Management,Training & Consultancy
avatar
อ.ทัพนันทน์ เอี่ยวพานทอง
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
avatar
อ.ธนวัฒน์ บุญพร
กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จำกัด
Schedule
งานสัมมนา การพัฒนาทักษะด้าน Lean-IoT-AI เพื่อความยั่งยืนขององค์กรตามแนวคิด Lean ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Map

Register Now
ติดต่อสอบถามได้ที่ Software Park
LINE Official Account
Register Now
  • ลงทะเบียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย