All Courses

Showing 162 result

course image
8,000 THB
Digital Literacy
การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016

การนำเสนอรายงานในรูปแบบ DashboardReport เป็นการสร้างรายงานในอีกรูปแบบที่มีมุมมองรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือรายการตัวเลขที่มีการอัปเดตตลอดเวลา

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Ms. Santana Nantakhun

course image
0 THB
Digital Technology
การสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ ให้รองรับภาษาไทย บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สามารถสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu ถึงสามารถรับส่งอีเมลที่เป็นชื่อและโดเมนภาษาไทยได้
(ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย)

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อ.อนาวิล พงศบริพัตร avatar อ.ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

course image
12,000 THB
Digital Literacy
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น Infographic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Infographic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ Infographic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Ms. Santana Nantakhun

course image
10,000 THB
Software TestingService Robots & IoT
การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing)

เรียนรู้วิธีการการออกแบบและการจัดทําซอฟตแวร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ การออกแบบซอฟตแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ตลอดจนการส่งมอบซอฟต์แวร์ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการทดสอบซอฟต์แวร์ (software testing) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหลักของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยค้นหาข้อผิดพลาดที่มีอยู่ในระบบ ช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

course image
7,400 THB
Internet of Things
การเชื่อมต่อ PLC กับ IoT

เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ให้สามารถทำงานกับระบบ PCL เดิมที่มีใช้อยู่แล้ว

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อ.ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล๊อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals)

 หลักสูตรพื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล๊อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals) เพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเทคโนโลยีคริปโตและบล๊อกเชน

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar ผศ. ภารุจ รัตนวรพันธุ์

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance (DeFi))

 หลักสูตรที่จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจจุดอ่อนและจุดแข็งของ CeFi และ DeFi และนำเทคโนโลยี DeFi มาแก้ปัญหาในวงการการเงิน การธนาคารในปัจจุบันได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar ผศ. ภารุจ รัตนวรพันธุ์

course image
9,000 THB
DEE School
หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

ติดอาวุธพร้อมสอน Online/Onsite อย่างมั่นใจ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทั้งการจัดทำภาพและสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับบทเรียน ไม่มีเบื่อ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อาจารย์นัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ

course image
0 THB
DEE School
โครงการปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร

รับสมัคร "Developer" ที่อยากเป็นวิทยากร อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่ผ่านโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certified Instructor

สมัครผ่านทาง Website หรือส่งประวัติ (Resume) พร้อมรูปถ่าย, ผลงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Portfolio) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุทักษะที่ถนัด เช่น React, Java, Python เป็นต้น มาที่ swp-tes@nstda.or.th หัวข้อ email: สมัครโครงการ "ปั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์สู่วิทยากร"

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar นายไพบูลย์ พนัสบดี

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?