All Courses

Showing 136 result

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร (AI and Modern Mindset for Entrepreneur and Executive)

 แนวคิด "AI และ วิสัยทัศน์ยุคใหม่สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร" เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้าน AI กำลังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ควรต้องเข้าใจศักยภาพของ AI และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการนำไปปรับใช้งาน สำหรับท่านที่มีแนวคิดหรือโปรเจคที่ต้องนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร สามารถเตรียมเนื้อหา/ข้อมูล และนำมาปรึกษาและอภิปรายในห้องอบรมเพื่อนำไปต่อยอดได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

course image
10,000 THB
Software Testing
API Design and Automated Testing with Postman

 เพียงคุณมีความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนา Web Application หรือระบบงาน หรือสนใจด้าน Software Development มาอบรม API Design and Automated Testing with Postman กับเรา คุณจะได้เรียนรู้การทดสอบระบบงาน API และเตรียมตัวสำหรับการทำ Automated Test ด้วย Postman และ Newman รวมถึงการออกแบบขั้นตอนการพัฒนาที่ง่ายและรวดเร็ว จนถึงการส่งมอบอย่างมีคุณภาพ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อ.สมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน

course image
8,000 THB
Digital Technology
API Gateway with Kong

เรียนรู้เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง KONG ในแบบต่าง ๆ และวิธีการนำ Kong มาใช้ในการเชื่อมโยง micro service เข้าด้วยกัน (API Gateway)

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
8,000 THB
AI & Data Technology
Apply AI for Business

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการวิเคราะห์และสังเกต Business Model, Business Direction, Business Process
เพื่อหา Good Opportunities ที่จะเอา AI ไปช่วยได้และตอบโจทย์ธุรกิจแท้จริง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Narong Chansoi

course image
10,000 THB
Software Testing
ATDD with Robot Framework

หลักสูตรเหนือระดับ กระชับเวลาการทดสอบซอฟต์แวรด้วย Robot Framework ที่จะทำให้ Acceptance Testing และ ATDD (Acceptance Test-Driven Development) เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาน้อยยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
8,000 THB
Cloud Services
AWS for Developer

Amazon Web Services (AWS) ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีผู้ใช้งานเยอะมากที่สุด และด้วยการที่ AWS นั้นเป็น Cloud Service Provider ที่ให้บริการมาหลาย 10 ปี ดังนั้นจึงมี services ที่ให้บริการอยู่เยอะมาก (และมีการให้บริการในหลายๆ Layer ทั้ง IaaS, PaaS และ FaaS) ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับนักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบที่เริ่มต้นเข้ามาใช้งาน AWS เพราะไม่รู้จะเลือกใช้ service ไหนดี หรือแต่ละ service ที่เลือกนั้นจะสามารถตอบโจทย์ที่ทีมงานต้องการหรือไม่ ดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้นักพัฒนาสามารถเลือกใช้บริการ service ต่างๆ ของ AWS ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
12,000 THB
Cloud Services
Azure DevOps

Azure DevOps ถือเป็นเครื่องมือน้องใหม่ที่มาแรงมากๆ เป็นการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆ ทั้งของ Microsoft และ Opensource ต่างๆ เช่น Team Foundation Server(TFS), Git และอื่นๆเข้าด้วยกัน ทำให้ชุดเครื่องมือนี้สามารถตอบโจทย์ของ DevOps ได้ตั้งแต่ Planning ไปจนถึงการ Deployment

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
8,000 THB
Cloud Services
Azure for Developer

Azure เป็น Cloud service provider ของ Microsoft ที่สามารถเชื่อมต่อกับ product ต่างๆของ microsoft ได้อย่างแนบเนียน ดังนั้น  Azure จะเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ใช้งาน product ต่างๆของ microsoft อยู่แล้ว โดยเฉพาะทีมพัฒนาที่ทำงานอยู่บน .net framework แต่เนื่องจาก services ต่างๆของ Azure มีให้เราเลือกใช้เยอะมากๆ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
12,000 THB
Digital Technology
Best Practice Secured Coding for Developer

Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความทนทานต่อการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการออกแบบ และ พัฒนา รวมทั้งตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถถูกโจมตี หรือ ถูกเจาะด้วยเครื่องมือหรือภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักได้ง่าย

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Paiboon Panusbordee