101: เคล็ดลับความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น (Foundation)

 • ITE101
 • Online
 • Fundamental
 • Thai | 0
Entrepreneurship

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจต้นแบบ เคล็ดลับการเริ่มต้นทำธุรกิจยุคใหม่ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่มีโอกาสเติบโตไว หัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ 

Course description

Time
Days :
1 Day(s)
Duration :
2 Hour(s)
Time :
10:00:00 - 12:00:00
Training Date :
21 August 2024
Status :
Open Register
Instructor
Language :
Thai
Venue
Venue :
Webex Meeting
Type :
Online
101: เคล็ดลับความเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น (Foundation)

หลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้แบบกระชับและเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเคล็ดลับที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ภายในระยะเวลาอันสั้น การอบรมจะผสมผสานระหว่างการบรรยาย การแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน

บุคคลทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม

1. ความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบัน

2. คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 

3. การค้นหาและพัฒนาไอเดียธุรกิจ แหล่งที่มาของไอเดียธุรกิจและการพัฒนาไอเดียให้เป็นแนวคิดธุรกิจที่เป็นรูปธรรม

4. การสร้างแผนธุรกิจอย่างง่าย 

5. การสร้างเครือข่ายและการระดมทรัพยากร 

6. การจัดการความท้าทายและอุปสรรคในการเป็นผู้ประกอบการ

Payment can be made by:

 1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ or National Science and Technology Development Agency
  (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.

 2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via email  jirawan@swpark.or.th

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์
   Saving Account Number: 080-0-00001-0
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท
   Saving Account Number: 152-1-32668-1
   Account Name: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Notes:

 • Withholding tax (3%) is exempt.
 • Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
 • Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person

For more information, contact our course coordinator on:

จิราวรรณ บุญโพธิ์ (Jirawan Boonpho)

งานส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Enabling Services: TES)

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) 

Tel: +66-2583-9992 Ext. 81440 - 81443

Email: jirawan@swpark.or.th ,  tes@swpark.or.th 

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training.
The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information. 


เพิ่มเพื่อน

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
Webex Meeting ((Online))

Enroll now

Course Detail :
Days :
1 Day(s)
Duration :
2 Hour(s)
Time :
10:00:00 - 12:00:00
Training Date :
21 August 2024
Status :
Open Register

Instructor info
avatar
อาจารย์สุดชาย สิงห์มโน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร