All Courses

Showing 125 result

course image
5,000 THB
Digital Forensics
Digital Forensics - Unlocking the Secrets

เมื่อ Cyber Threats คุกคาม และ Cyber Awareness อาจไม่เพียงพออีกต่อไป Digital Forensics (นิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัล) จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะความรู้ที่ทุกคนควรทราบ เพื่อให้เข้าใจเทคนิคและแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเพื่อหาหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางดิจิทัล ตลอดจนสามารถเข้าใจ จัดการ และจัดเก็บหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Evidence) ที่สำคัญและมีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการกฎหมายต่อไป

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar อาจารย์สมิทธ์ ณ นคร

course image
12,000 THB
Digital Technology
Docker in practice

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การนำ docker มาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบงานและทดสอบให้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยเป็นกังวลว่าเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วระบบจะสามารถทำงานบน environment. อื่นๆ ได้หรือไม่

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
10,000 THB
Software TestingMobile Application
Effective Android Testing (Java and Kotlin)


การอบรมเน้นเรื่องของการทดสอบและพัฒนา Automation testing สำหรับ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่าเมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดการทดสอบเหล่านั้นขึ้นมา โดยการลงมือทำ (Workshop) จากระบบงานที่กำหนดให้ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการพัฒนา Android Application ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
10,000 THB
AI & Data Technology
Essential AI in Action for Everyone

     

 เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดการทำงานกับData และ AIมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการตัดสินใจรวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Dataได้และการมาของAIทำให้การทำงานหลายอย่างง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างกายตลอด 24ชั่วโมง ทำยังไงจึงจะนำมาช่วยได้เต็มประสิทธิภาพและผ่อนแรงงานหลักของเราได้มากที่สุดเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับสูงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Paiboon Panusbordee

course image
13,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming

หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ถึงการใช้งาน libraries เครื่องมือต่างๆ และweb sites รวมทั้งความรู้พื้นฐานในการสร้าง crypto assets ไปจนถึง NFT ในเชิงปฏิบัติ

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
8,000 THB
Digital Technology
Functional Programming in Java 8
 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
Fundamental Data Science for Data Scientist using Python

หลักสูตรต่อเนื่องจาก Introduction to Python Programming for Data Science โดยหลักสูตรนี้เน้นการเรียนรู้เรื่อง Model ต่างๆ (Basic Data Science Methods,
Machine Learning Fundamentals and Advanced Machine Learning) เพื่อประยุกต์และเลือกใช้งาน Model ให้เหมาะสมกับงาน (ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล)
(Tools ที่ใช้ประกอบการอบรม คือ Anaconda, Jupyter, PyTorch)

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Dr.Veerasak Krisanapraphan

course image
12,000 THB
AI & Data Technology
Fundamental Data Science for Data Scientist using R
 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Dr.Veerasak Krisanapraphan

course image
15,000 THB
Digital Technology
Fundamental of Advance Java Programming

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Java เพื่อสร้างและดูแลเว็บไซต์

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?