All Courses

Showing 148 result

course image
4,000 THB
Digital Technology
Cloud Native for Management

Cloud Native คือรูปแบบการพัฒนา Software ในยุคใหม่ที่เน้นไปที่การนำจุดเด่นในแต่ละ technology อันได้แก่ microservices, containers, CI/CD, DevOps มาผนวกรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น Solutionที่รองรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
12,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
CMMI Level 2 Workshop Course

เรียนรู้รายละเอียดส่วนประกอบต่างๆใน CMMI (CMMI Component) และแนวทางปฏิบัติในแต่ละ Practice ใน Practice Area ของ CMMI Level 2 ผ่านการทดลองลงมือปฎิบัติ (Workshop) เพื่อสามารถเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนตรวจประเมินของการนำมาตรฐาน CMMI มาใช้ในองค์กร

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Visoot Luechaichalermsook

course image
16,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
CMMI Level 3 Workshop Course

เรียนรู้ Practice Area ใน CMMI Level3 และส่วนเพิ่มเติมจาก Level2 ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม (Engineering) การสนับสนุน (Support) การจัดการกระบวนการ (Process Management) และ การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ผ่านการทดลองลงมือปฎิบัติ (Workshop) เพื่อเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนตรวจประเมิน

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Visoot Luechaichalermsook

course image
12,000 THB
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLSManagement Skills
Coaching and Facilitating Skills for Leader

สอนและโค้ช พร้อมพาปรับและออกแบบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ทีมงาน เริ่มตั้งแต่การสร้างกระบวนการหรือวิธีการทำงาน ไปจนถึงการรับฟีดแบค เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการให้ดีขึ้น ทักษะสำคัญที่ Team Leader ต้องมีเพื่อดูแลทีมให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพซอฟต์แวร์

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Ms.Nopparat Slisatkorn

course image
8,000 THB
Digital Technology
Coding for Management

     

เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมด การทำงานกับโปรแกรมเมอร์มีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Data ได้ ผู้บริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายดูแลลูกค้าจะทำอย่างไรจึงจะได้ข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาได้อย่างรวดเร็วเพื่อตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีและทำบางอย่างได้เองโดยไม่ต้องรอ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Paiboon Panusbordee

course image
10,000 THB
Software Testing
Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
12,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
10,500 THB
AI & Data Technology
CVDev: Open Source Tool for Machine Vision

แนะนำเครื่องมือสำหรับงานทางด้าน Machine Vision ที่สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีและเข้าถึงโค้ดที่สามารถนำไปแก้ไขให้ตรงกับความต้องการได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน

course image
13,000 THB
CYBER SECURITY ORIENTED
Cyber-Security Technology for IT Pro

This course will be focus on creating the Cyber Security individuals who are trained in detecting, preventing and responding to threat & risk on the system network environment.

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?