All Courses

Showing 118 result

course image
12,000 THB
Software Architecture and Design
Design Technique for Transaction Design

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการด้าน transaction และการออกแบบ transaction ให้มีคุณภาพทั้งด้านประสิทธิภาพ (performance), ความน่าเชื่อถือ (reliability) และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ (modifiability) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังมีเวิร์กช็อปให้ผู้เรียนร่วมทำเพื่อเสริมความเข้าใจเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปประยุกต์กับงานได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Narong Chansoi

course image
8,000 THB
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLSManagement Skills
Design Thinking Lean Your Process

เรียนรู้การปรับและออกแบบกระบวนการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ผสมผสานหลักการ Design Thinking ที่จะช่วยให้เข้าใจผู้ใช้งานและสถานการณ์มากขึ้น วิธีการแบบ Lean จะทำให้กระบวนพัฒนาคล่องตัวขึ้นอย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปการทำ Design Thinking ในรูปแบบ Lean Process สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีการทำงานจริง

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Ms.Nopparat Slisatkorn

course image
15,000 THB
Digital Technology
Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017

เรียนรู้การทำงานการพัฒนา Application ของ ASP.NET MVC (Model-View-Controller) บน Microsoft Visual Studio.NET 2017 บน Framework รุ่น 6.0 

 • Classroom
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Asst. Prof. Dr.Walisa Romsaiyud

course image
12,000 THB
Digital Technology
DevOps CI/CD with Gitlab, Jenkins, K8s

เรียนรู้กระบวนการทำงานในรูปแบบ DevOps คือการทำงานร่วมกันของ 2 ส่วน คือ Software Development (Dev) มารวมกับ Information-Technology Operations (Ops) รวมถึงเรื่องการทำContinuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) และ Monitoring application 

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
4,000 THB
Digital Technology
DevOps for Management

เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ DevOps ซึ่งเกิดจากการเอาของ 2 อย่างมารวมกันคือ Software Development (Dev) มารวมกับ Information-Technology Operations (Ops) และการทำ DevOps นั้นจะต้องรวมถึงเรื่องการทำ Agile planning, Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) และ Monitoring application ด้วย

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
12,000 THB
Digital Technology
Docker in practice

หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การนำ docker มาใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบงานและทดสอบให้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยเป็นกังวลว่าเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วระบบจะสามารถทำงานบน environment. อื่นๆ ได้หรือไม่

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
10,000 THB
Software TestingMobile Application
Effective Android Testing (Java and Kotlin)


การอบรมเน้นเรื่องของการทดสอบและพัฒนา Automation testing สำหรับ Android application ตั้งแต่ Unit test, Integration test และ UI test รวมทั้งให้ความรู้ว่าเมื่อใดควรทดสอบและทำไมถึงต้องทำการทดสอบ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาชุดการทดสอบเหล่านั้นขึ้นมา โดยการลงมือทำ (Workshop) จากระบบงานที่กำหนดให้ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการพัฒนา Android Application ด้วยการนำเอาการทดสอบเข้ามาร่วมด้วย

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Somkiat Puisungnoen

course image
10,000 THB
AI & Data Technology
Essential AI in Action for Everyone

     

 เนื่องด้วยปัจจุบันการทำธุรกิจใดๆล้วนมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหมดการทำงานกับData และ AIมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนและงานบางงานต้องการตัดสินใจรวดเร็วด้วยตัวเองหากมัวแต่รอข้อมูลจากโปรแกรมเมอร์ก็อาจไม่ทันการและ สูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้คู่แข่งที่ตัดสินใจเร็วกว่าและแม่นยำกว่าด้วยข้อมูลจาก Big Dataได้และการมาของAIทำให้การทำงานหลายอย่างง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยอยู่ข้างกายตลอด 24ชั่วโมง ทำยังไงจึงจะนำมาช่วยได้เต็มประสิทธิภาพและผ่อนแรงงานหลักของเราได้มากที่สุดเพิ่มโอกาสในการทำงานในระดับสูงได้ง่ายขึ้น จึงเป็นที่มาของหลักสูตรนี้

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Paiboon Panusbordee

course image
13,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming

หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ถึงการใช้งาน libraries เครื่องมือต่างๆ และweb sites รวมทั้งความรู้พื้นฐานในการสร้าง crypto assets ไปจนถึง NFT ในเชิงปฏิบัติ

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?