All Courses

Showing 162 result

course image
8,000 THB
Cloud Services
Azure for Developer

Azure เป็น Cloud service provider ของ Microsoft ที่สามารถเชื่อมต่อกับ product ต่างๆของ microsoft ได้อย่างแนบเนียน ดังนั้น  Azure จะเป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ใช้งาน product ต่างๆของ microsoft อยู่แล้ว โดยเฉพาะทีมพัฒนาที่ทำงานอยู่บน .net framework แต่เนื่องจาก services ต่างๆของ Azure มีให้เราเลือกใช้เยอะมากๆ

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
0 THB
Robotics
Basic Laser Cutting Machine Workshop

เข้าใจหลักการ/วิธีการออกแบบชิ้นงาน และสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านเครื่อง Laser Cutter

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อ.ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม

course image
12,000 THB
Digital Technology
Best Practice Secured Coding for Developer

Secure Coding คือ แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความทนทานต่อการถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี โดยซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการออกแบบ และ พัฒนา รวมทั้งตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถถูกโจมตี หรือ ถูกเจาะด้วยเครื่องมือหรือภัยคุกคามที่เป็นที่รู้จักได้ง่าย

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Paiboon Panusbordee

course image
12,000 THB
Digital Literacy
Big Data Analytic With Power BI

Power BI เป็นเครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจเป็นโปรแกรมและบริการคลาวด์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ โดยสามารถแชร์รายงานให้พนักงานในองค์กรและบุคคลในสาธารณะ ตลอดจน embed ไว้บนเว็บสาธารณะหรือแอพอื่นๆ ก็ได้

 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Ms. Santana Nantakhun

course image
13,000 THB
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Bitcoin and Blockchain Programming with Python

หลักสูตรนี้แสดงการใช้ภาษา Python เพื่ออธิบายกลไกของระบบ cryptography เช่น encoding, hashing, keys, transaction(tx)และ Blockchain การเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบเครื่อข่าย Bitcoin

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 4 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Werasak Suengtaworn

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Blockchain Certified Associate Developer (BCAD) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

Blockchain ถือกำเนิดขึ้นเพราะ Bitcoin และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยพร้อมๆ กับการเติบโตของ Cryptocurrencies พร้อมการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบของธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ต้องการพึ่งพาตัวกลางอีกต่อไป หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าในถึงพื้นฐานของ Blockchain ในหลายๆ แง่มุม

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :

course image
12,000 THB
Digital Technology
BPM and Workflow Application Development


 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
Mr.Pipat Eamsherangkoon

course image
12,000 THB
Internet of Things
Build IoT Server From Raspberry Pi

เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถนำ Raspberry PI มาสร้าง IoT Server ขนาดเล็กได้โดยไม่จำเป็นต้องเช่า Cloud หรือ Server ที่ต้องใช้งบประมาณสูง

 • Classroom
 • 24 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar อาจารย์ปิยวัฒน์ จอมสถาน

course image
12,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Building Development Excellence

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)สามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านวิศวกรรมและการ พัฒนา 2)ใช้มุมมอง CMMI Development 2.0 เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

 • Classroom
 • 7 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Ms.Panee Aramruthailert

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?