All Courses

Showing 162 result

course image
8,000 THB
Cloud Services
Building Serverless Application with AWS Lambda

ในปัจจุบันการใช้งาน Cloud Computing มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และการใช้ Cloud Service มีหลาย Layer ตั้งแต่ Infrastructure as a Service ไปจนถึงแนวคิด Serverless ที่ขอเพียงแค่มี Code เพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งหรือดูแล Server และไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับการติดตั้ง Database เพื่อจัดเก็บ Data โดยในหลักสูตรนี้เราจะเน้นที่การใช้งาน AWS Lambda ซึ่งเป็น Cloud Services ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
12,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
Building Service Excellence

หลักสูตรต่อเนื่องและขยายผลจากหลักสูตร Foundations of Capability เพื่อ 1)ค้นหาข้อมูลในรูปแบบ CMMI ที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งมอบและจัดการ บริการ 2)ใช้มุมมอง CMMI Services เพื่อประเมิน ปรับปรุง ตลอดจนถึงการรักษาความสามารถและประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบรับสิทธิ์การเข้าร่วมเป็น CMMI Appraisal Team Member

 • Classroom
 • 7 Hours.
 • 1 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Ms.Panee Aramruthailert

course image
15,000 THB
Business Analysis
Business Analysis Essentials (ทักษะและความรู้ที่จำเป็นของ Business Analyst)

หลักสูตรออนไลน์ 2 วัน ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานในสาย Business Analyst โดยจะได้เรียนรู้เทคนิค ซึมซับประสบการณ์จาก Use Cases ต่างๆ ที่เกิดขึนจริง จนสุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าหน้าที่ของ Business Analyst คืออะไร และการจะเป็น Business Analyst ที่ดีควรมีทักษะอะไรบ้าง

 • Online
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Phil Robinson

course image
12,000 THB
Digital Technology
Centralized Logging with ElasticStack
 • Classroom
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Phanupong Permpimol

course image
69,000 THB
industry 4.0 training
Certified Assessor Program

Certified Assessor Program หลักสูตรสำหรับผู้ประเมิน Thailand i4 Index
อบรมพร้อมสอบทฤษฎี+ปฎิบัติ และกิจกรรมการเป็น Consult ฝึกหัด ด้าน Thailand 4.0 Index สามารถทำงานได้ทันที

 • Hybrid
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar ทีมวิทยากร จากโปรแกรม ITAP สวทช.

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

ท่ามกลางยุคที่ธุรกิจและเศรษฐกิจของโลกถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และทักษะด้าน Cybersecurity เป็นที่ต้องการในองค์กร แต่บุคลากรที่มีทักษะทางด้าน Security กำลังขาดแคลน แล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็น Certified CyberSecurity Specialist? หลักสูตรสำหรับผู้สนใจทำงานด้าน Cybersecurity

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Mohd Hamizi Jamaludin

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Tarun Sukhani

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified Design Thinking Professional (CDTP) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

หลักสูตร Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าผ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่การเข้าใจ นิยาม สร้างสรรค์ จำลอง และ ทดสอบ ซึ่งเมื่อผ่าน 5 ขั้นตอนนี้ อาจทำให้คุณมองเห็นปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd 

คอร์สอบรม Online เนื้อหาแน่นๆ สำหรับ Digital Marketer ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ในทุกแง่มุมและช่องทาง เช่น search engines, websites, PPC, social media, email, mobile และอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Amir Haghbin

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?