No account yet?
 
 
You are here:: Training/Seminar Training Schedule Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'
 
 

Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

Categories : BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Posted by : songsiri | Posted On : Tuesday, 12 February 2019 14:51
Training Date : 25 September 2019 - 27 September 2019
22 May 2019 - 24 May 2019

สำคัญ!!! กรุณารอการยืนยันเปิดการอบรมจากเจ้าหน้าที่ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน

Please Login before registering . No account ? signup here
กรุณา ล็อกอิน ก่อนลงทะเบียน หรือสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ ที่นี่
Time : 18 Hour(s)
Days : 3 Day(s)
Duration : 09:00 - 16:00
Fee : 12,000 THB (Excluded Vat 7%)
Language : Thai
Instructor : Dr.Werasak Suengtaworn
Objectives : No title

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้แสดงการนำ
Multichain (multichain.com) มาใช้สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลใดๆ ซึ่งอาจเป็น text, json หรือ binary มีระบบจ่ายโอนทรัพย์สิน (assets)ให้แก่ผู้รับที่ระบุด้วย address และมีระบบยื่นยันความเป็นเจ้าของด้วย signature ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นBlockchain ที่ถูกดูแลรักษาใน servers ของเราเองที่จะถูกกระจายไปหลายๆ ที่ในระบบเครื่อข่าย
ข้อมูลเกี่ยวกับ
Multichain เบื้องต้นคือ
< เป็นระบบ Open Source ที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์หรือค่าบริการในการใช้งาน

< ถูกกำหนดค่าเบื้องต้นมาให้พร้อมใช้งานได้อย่าง default โดยใช้เวลาติดตั้งไม่ถึงนาทีแต่อาจถูกปรับเปลี่ยนค่ากำหนดการทำงานเช่น block size, mint time, และ consensus rule ได้

< ถูกพัฒนาต่อเติมจาก bitcoin core (bitcoin.org) ที่ผ่านการทดสอบใช้งานมาอย่างยาวนาน และได้รับความเชื่อถือในความปลอดภัยมั่นคง

< มีการพัฒนา(เพิ่มเติมจาก bitcoin)คือกลไก streams และ assets เพื่อช่วยให้การจัดการกับข้อมูลและทรัพย์สินใน Blockchain ง่ายขึ้นอย่างมาก

< มีระบบกำหนดการอนุญาต(permission)ให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับ Blockchainบางอย่างได้หรือไม่ได้ ทำให้ Multichain สามารถเป็น Blockchain ที่ private คือต้องได้รับอนุญาติถึงจะเข้าร่วมในเครือข่ายได้ หรือจะเป็น public ที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงก็ได้

< มีระบบรองรับการเข้าทำงานด้วย JSON-RPC ซึ่งเป็นการส่งคำสั่งและพารามิเตอร์ ผ่านระบบเครื่อข่ายเข้าไปสั่งการหรือใช้งาน Multichain ทำให้ภาษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่สามารถติดต่อระบบเครือข่ายได้ก็จะสามารถส่งคำสั่งไปใช้งาน Multichain ได้

Who Should Attend : No title

กลุ่มเป้าหมาย
< Programmer
< Developer
< เหมาะสำหรับ นักบริหาร นักวิจัย นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป และผู้จะเริ่มพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
< ผู้เรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และสามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Window หรือระบบปฏิบัติการใดก็ได้
< นักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการสร้างระบบ Blockchain
< บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยีระบบ Blockchain
Benefits : No title

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำ Multichain (multichain.com) มาใช้สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลใดๆ ตลอดจนสามารถพัฒนาเข้าสู่การทำงาน ได้อย่างระดับมืออาชีพ

Course Outline : No title

เนื้อหารายละเอียด:

การเข้าใช้งาน Multichain สามารถทำได้โดย multichain-cli ซึ่งเป็นโปรแกรม client ที่ทำงานอย่าง command line สำหรับส่งคำสั่งและพารามิเตอร์ให้แก่ Multichain แต่กรณีที่พารามิเตอร์มีค่าใหญ่มาก การทำงานจาก command line จะเป็นยุ่งยาก และในการใช้งานจริง คำสั่งและพารามิเตอร์ก็จะถูกส่งออกจากโปรแกรมโดยใช้ JSON-RPC ดังนั้นในการบรรยายนี้ เราเลือกใช้ภาษา Python เพื่อช่วยในการส่ง JSON-RPC ให้แก่ Multichainเพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าภาษาอื่นๆ อย่างมาก โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา Python มากก่อน
Day 1.
Introduction and Setting Up:
< Install, Create and Remove Multichain
< Multichain Deamon and Multichain Client
< Structure of Multichain Commands
< Check and Grant Permissions
< Multichain Parameters, Setup Ports, User/Password
< Connections Between Nodes: Real IP and Virtual Box
< Introducing JSON-RPC with Python
Multichain Streams:
< Stream Information and Stream Permissions
< Stream Subscribe/Unsubscribe
< Publish and Retrieve Streams: hex strings, text, json
< List, Query, and Summary Stream Items

Day 2.
Multichain Streams:
< Getting and Create Addresses
< 'issue', 'send', and 'receive' Permission
< Issing and Sending Assets (open and close)
< Checking Asset Information, Balance, and Transaction
< Assets with Metadata
Raw Transactions:
< Grant and Revoke Permissions
< Streams with Raw Transaction
< Asset with Raw Transactions
< Multi-Sig Transactions
< Binary Cache
< Atomic Exchange Transactions

Day 3.
< Permission Management

< Wallet Management
- Checking Balance
- Backup Import Lock and Encryp Walltet

< Managaing Private keys, Public keys and Addresses
- Message Sign/Verify
- Off-Wallet Transactions

< Transactions Structure

< Pay-to-PubKeyHash and Pay-to-ScriptHash

< Exploring Multichain Blockchian

< Exploring Multichain Setup Parameters

Payment Condition :

Payment can be made by:

    1. Cash or Credit Card or Bank Cheque payable to “Software Park Thailand #2” (a post-dated cheque is not accepted) on the first day of the service or within the last day of the service.
     2. Account transfer and send the proof of the payment (the deposit slip) via fax or email to fax no. 02-583-2884 or email ttd@swpark.or.th

        2.1 Siam Commercial Bank, Chaengwattana Branch
             Saving Account Number: 324-2-56262-0
             Account Name: Software Park Thailand#2

        2.2 Krungsri Bank, Chaengwattana (Software Park) Branch
             Saving Account Number: 329-1-34850-3
             Account Name: Software Park Thailand#2

Notes:
- Withholding tax (3%) is exempt.
- Should you need to withdraw, you must send the notice of the withdrawal in writing no later than 7 working days before the commencement date. The cancellation less than 7 days will be subject to a fine of 40% of the fee.
- Software Park Thailand reserves the rights to cancel courses due to unforeseen circumstances.

Contact Person : No title

For more information, contact our course coordinator on:

K.Songsiri Sittikun
Tel: +66-2583-9992 Ext. 1426
Fax: +66-2583-2884
Email: songsiri@swpark.or.th

You are encouraged to use the course schedule as a guide to plan your training. The schedule is accessible at www.swpark.or.th for more information.