คุณรัชพงษ์ พรวิริยางกูร

Position :
Organization :
Qualifications :

มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการควบคุมคุณภาพ Financial Software กับบริษัทต่างประเทศ
บริหารและจัดการทั้งทีมงานที่หลากหลายทั้ง Developers, Quality Assurance, และ Support
ปัจจุบันทำธุรกิจที่เน้นด้าน Mobile Application เพื่อการท่องเที่ยว และ Location Based Service

Education :
Experiences :
Publications :